สงกรานต์ 2549

ความสุข
วันที่ 13 -16 เมษายน  2549 เป็นวันหยุดยาว ที่ชาวชุมชนได้มีเวลาหยุดพักเพื่อค้นหาตัวเอง และหาความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ของเรา  เมื่อวันที่13 เมษายน 2549 เราได้ไปรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ เพื่อทำให้ชีวิตมีสิริมงคล เพราะเมื่อวันที่  29  มีนาคม  เราเพิ่งถูกคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าถือไป  สูญเสียสิ่งของที่เก็บมาทั้งชีวิต  แต่ก็ทำใจว่าของเหล่านั้นเราคงยืมเขามา ให้ครอบครองชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ส่งคืนเขาไป  หมดเวรกรรมต่อกันในชาตินี้ คิดอย่างนี้แล้วทำให้เรามีความสุขหลังเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไป เริ่มต้นทำงานด้วยความสุขใหม่  เพราะเวลามันค่อนข้างสั้น อีกไม่กีปี่เราจะพ้นจากการรับราชการ ดังนั้นเวลาที่เหลือก็จะทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและแผ่นดินให้มากที่สุดเท่าที่กำลังเราจะทำได้  ขอฝากใจให้คนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ ช่วยกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดินผู้ประเสริฐสุด ของแผ่นดินไทย สิ่งใดที่ไม่ดีก็อย่าได้กระทำ และขออวยพรให้ชาวชุมชนทุกท่านมีความสุขมากๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยชุมชนนครราชสีมาความเห็น (0)