หลายคนที่เคยไปดูดวงมา แล้วกลับมาคิดว่าชีวิตของฉันจะเป็นไปตามดวงที่ดูหรือไม่ ถ้าเป็น หรือถ้าไม่เป็นฉันจะเป็นยังงัย ฉันคิดว่าคำทำนายที่แว่วในหูมีอิทธิพลประมาณ 1-2เดือน เป็นอย่างมากสำหรับคนธรรมดา แต่สำหรับคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อน่าจะเป็นปี ปี   อะไรหละที่น่าจะฟังมากกว่าระหว่างเสียงภายในใจ เป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายส่วนรวมหรือเสียงคำทำนาย