พูดถึงกระบวนการเรียนรู้  ความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ  ยังคงมีเสน่ห์ที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้าม  สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ควรเข้ามาช่วยเสริมตามจังหวะหรือโอกาสที่เหมาะที่ควร   รักษาความเป็นธรรมชาติ ธรรมดาเอาไว้ให้มากๆเป็นดีแน่ ..
     น่าเสียดายที่บางประเทศเขาเอาเทคโนโลยีมาแทนที่สิ่งที่ควรจะมีจะเป็น ..             เรียนไปก็เสวยทุกข์ไป  จิตใจก็ห่างเหินกันออกไป  รู้เร็ว  รู้กว้าง  รู้มาก  แต่ของแถมที่ไม่พึง
ปรารถนาก็คือ  เด็กๆแข่งขันกันแทบเอาเป็นเอาตาย  หาความสุขหรือผ่อนคลายได้ยาก จากกระบวนการเรียนรู้อันแสนทารุณและไร้ความหมายที่แท้จริงต่อชีวิตของพวกเขา

  อะไรอะไร  ถ้ามากไป  ก็ไร้สุข
อะไรอะไร  น้อยก็ทุกข์  อีกวิถี
อะไรอะไร  ที่พองาม  และพอดี
จะเสริมสร้าง  ราศี  แลสุขเอย.