ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (2) กำลังอยู่ในช่วง “ขาขึ้น”  
        

        ในบันทึกที่แล้วผมได้แนะนำ เว็บไซต์ ของ RCSD ไว้    ท่านที่เข้าไปชม จะได้กลิ่นไอของวิชาการ-วิจัย ระดับคุณภาพ อบอวลอยู่ในเว็บไซต์ http://rcsd.sco.cmu.ac.th     นักศึกษาก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ scholarship ได้    สิ่งที่ท่านอาจจะไม่เห็น แต่ผมตีความว่าศูนย์นี้รุ่งเรืองได้ขนาดนี้เป็นผลของการสั่งสมนักวิชาการ-วิจัยด้านสังคมศาสตร์ระดับยอด ไว้ที่ มช. เป็นเวลานานนับสามสิบปี    เป็นคำถามของผมเสมอมาว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากสาเหตุใด   มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มีนักสังคมศาสตร์ระดับเซียนมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่จำนวนมาก   มาอยู่แล้วก็งอกงาม   และรวมตัวกันสร้างผลงานวิชาการ   สร้างชื่อเสียงเป็นนักสังคมศาสตร์เพื่อประชาชน เพื่อสังคม   และร่วมกันจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา และเติบโตอย่างรวดเร็วในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และการยอมรับระดับนานาชาติ    ผมรู้ว่าเริ่มจาก Ford Foundation เอาเงินมาสนับสนุนเป็นการเริ่มต้น 

        เวลานี้ศูนย์มีอายุ ๘ ปี ผมรู้สึกว่าศูนย์ยังอยู่ในช่วง “ขาขึ้น”    ผมอยากให้ศูนย์นี้อยู่ในสภาพ “ขาขึ้น” อยู่นานๆ    โดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมของคุณภาพ    ในฐานะที่ผมได้รับเชิญเป็น Board of Trustee คนหนึ่งของศูนย์ ผมจึงคิดอยู่เสมอ ว่าจะทำให้ศูนย์นี้ดำรงสภาพ “ขาขึ้นทางคุณภาพวิชาการ” ไปอีกอย่างน้อย ๑๐ ปี ได้อย่างไร    ผมไม่มีคำตอบ   เพราะในศาสตร์นี้ผมมีความรู้น้อยมาก   ผมจึงตั้งใจว่าจะทำงานให้ศูนย์นี้ในฐานะนักตั้งคำถาม    ไม่ใช่นักให้คำตอบ

วิจารณ์ พานิช

๑๓ เมย. ๔๙