จากแผนที่คนดีสู่นโยบายสาธารณะด้านการท่องเที่ยว

เป็นโครงการวิจัยท้องถิ่นที่น่าสนใจรูปแบบวิธีดำเนินการ

จากแผนที่คนดีสู่นโยบายสาธารณะด้านการท่องเที่ยว


        โครงการแผนที่คนดีทำที่เกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่   อ่านเรื่องราวได้ที่ http://gotoknow.org/people-mapping, http://gotoknow.org/skill-mapping,   http://gotoknow.org/archive/2005/07/25/17/22/40/e1609, และ http://gotoknow.org/archive/2005/07/26/11/00/10/e1629   โครงการนี้ถือเป็นการดำเนินการระยะที่ ๑    คณะผู้ดำเนินการโครงการได้สร้าง เครื่องมือ communication tool ที่เรียกว่าการทำแผนที่คนดี ขึ้นมา  

       บัดนี้ถึงวาระของโครงการระยะที่ ๒   เรียกชื่อว่า “โครงการวิจัยกระบวนการนโยบายสาธารณะกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การต่อยอดพลังชุมชนจากโครงการแผนที่คนดีระยะที่ ๑”   ชื่อยาวนะครับ    กล่าวง่ายๆ ก็คือจะเอาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ทำให้การท่องเที่ยวที่เกาะลันตาไม่เปะปะ    โดยให้คนหลายๆ ฝ่ายในพื้นที่มาร่วมกันกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวของเกาะลันตา   เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์มาก   และน่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบการวิจัยท้องถิ่นอีกแนวหนึ่ง    ผมอยากให้ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นของ สกว. ได้เรียนรู้วิธีตั้งโจทย์วิจัยและดำเนินการของโครงการนี้ด้วย  


       โครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิเอเชีย และศูนย์คุณธรรม   มี รศ. ประภาภัทร นิยม เป็นหัวหน้าโครงการ    คุณมิรา ชัยมหาวงศ์ เป็นผู้จัดการโครงการ


        เครื่องมือที่ใช้ในโครงการมี ๒ อย่าง คือ (๑) การสื่อสาร   (๒) การสร้างการเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง


         ผมได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ   ก็ขอใช้บันทึกนี้สื่อสารกับ อ. ประภาภัทรเลยนะครับ ว่าผมยินดีรับ    และยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง Knowledge Creation จากการปฏิบัติร่วมกัน และนำมาทำกระบวนการ Knowledge Sharing   หรือการจัดเวที ลปรร. แบบ KM    ให้คุณบีมาคุยกับคุณอ้อมของ สคส. ก็ได้    หรือจะชวนคุณอ้อมไปจัดเวทีร่วมกันที่เกาะลันตาสักครั้งก็ได้ครับ


วิจารณ์ พานิช
๑๓ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (0)