KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 45 (3) ทบทวนหลังกิจกรรม

มีการดัดแปลงขึ้นเป็น BAR เป็นเครื่องมือ KM ชิ้นใหม่ Made in Thailand (NU)

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 45 (3) ทบทวนหลังกิจกรรม

 • การทบทวนหลังกิจกรรม (AAR - After Action Review) เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ง่ายที่สุด แต่ทรงพลังที่สุด
 • สคส. ใช้เครื่องมือนี้เป็นกิจวัตร ใช้กับงานทุกชนิด มีวิธีใช้เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน และทำให้สมาชิกทุกคนมีสติ ตื่นตัวอยู่กับงานและการเรียนรู้
 • AAR เป็นเครื่องมือที่ทำให้ KM เนียนอยู่ในงานประจำ
 • รายละเอียดอยู่ในหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า ๑๖๒ - ๑๖๖
 • ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมทำ AAR โดยนั่งล้อมวงเป็นวงกลมหรือรูปตัว ยู
 • สร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระ เท่าเทียมกัน
 • ให้ทุกคนพูดออกมาจากใจ ไม่มีถูก-ผิด เน้นการตีความ การนำเสนอแบบมองต่างมุม การสร้างคุณค่า/มูลค่า เพิ่ม จากความแตกต่างหลากหลาย
 • มี “คุณลิขิต” คอยจดบันทึกประเด็น สำหรับนำไปใช้ต่อ
 • ทุกคนตอบคำถาม ๕ ข้อ (อาจเพิ่ม – ลด ข้อ หรือปรับเปลี่ยนแต่ละข้อตามความเหมาะสม)
  1. ในการ ทำงาน/ประชุม ครั้งนี้ ตนเองมีความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง
  2. วัตถุประสงค์ข้อใด ที่บรรลุมากเกิดความคาดหมาย เพราะเหตุใด
  3. วัตถุประสงค์ข้อใด บรรลุน้อย หรือไม่บรรลุเลย เพราะเหตุใด
  4. หากจะทำงาน/ประชุม เช่นนี้อีก มีคำแนะนำให้ปรับปรุงอะไรบ้าง
  5. ตนเองจะกลับไปทำอะไรบ้าง
 • “คุณอำนวย” ของกิจกรรม AAR ควรสรุปประเด็นสำคัญๆ ของแต่ละข้อ รวมทั้งสรุปภาพรวม สำหรับนำไปใช้ดำเนินการต่อไป
 • ทางทีม KM ของ มน. (นำโดย ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร) ได้ดัดแปลง AAR พัฒนาเป็น BAR (Before Action Review) ใช้ในการเตรียมตัวกลุ่มก่อนทำกิจกรรมร่วมกัน มีประโยชน์มาก อ่านได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช
๑๐ เมย. ๔๙
ปรับปรุง ๑๔ เมย. ๔๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์
 • ขออนุญาตแสดงความเคารพในโอกาสปีใหม่ไทยครับ

จุดอ่อน หรือข้อควรระวัง ในการใช้ AAR

เท่าที่ใช้ AAR มาแบบไม่หยุดยั้ง ยิ่งใช้ ยิ่งประทับใจ   ยืนยันได้ว่า เป็น เครื่องมือ ที่ยอดเยี่ยม

แต่เพิ่งเจอ จุดอ่อน ของ เครื่องมือนี้

ทบทวนด้วยตนเอง แล้ว เป็นประโยชน์ ขอ อนุญาติ แลกเปลี่ยนไว้ ค่ะ

ที่นี่