ไม่มีอะไรครับ  แค่เป็นห่วงและยังมองไม่เห็นอนาคตที่ดี ว่าจะมีมาได้อย่างไร ถ้าไม่ล้างไพ่ ล้างบางกับสิ่งชั่วร้ายและฉ้อฉลบนแผ่นดินนี้

  มองผืนหญ้า คิดแล้วน่า อนาถเหลือ
สิ่งเหลือเชื่อ ยังเกลื่อนกล่น บนผืนหญ้า
ถูกเหยียบซ้ำ ย่ำยี และบีทา
ทั้งที่คุณ ผืนหญ้า เอนกอนันต์

  ดินชุ่มน้ำ ฉ่ำเย็น เพราะพื้นหญ้า
หมื่นชีวิต แสนชีวา ต่างสุขสันต์
ได้ผืนหญ้า โอบคลุม ชุ่มฉ่ำครัน
แต่ทุกวัน หญ้าบอบช้ำ ใครทำลาย ?