อุปลักษณ์  คือ  การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง  เป็นสิ่งหนึ่ง  มักมีคำว่า  เป็น  คือ  เป็นคำเปรียบ 

ดังประโยคต่อไปนี้
-  ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ
-  ทหารเป็นรั้วของชาติ
-  พ่อแม่คือร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก
-  ลูกคือดวงใจของพ่อแม่
เป็นต้น

ข้อควรสังเกต
บางประโยคที่มีคำว่า  เป็น  คือ  ไม่เป็น  อุปลักษณ์  เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบ  เช่น
-  เขาเป็นศัลยแพทย์
-  เธอคือคนที่ฉันรักมากที่สุด
-  รถคือยานพาหนะ
-  ฉันขอเป็นคนสุดท้าย
เป็นต้น