ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3

ข้อสอบ NT ป.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สัมพันธ์กับการประเมินนานาชาติ PISSA

คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบเหลือง >>> NT_P3_2556-2557_28-30.pdf

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (จากเว็บปี 2557 น่าเป็นแนวสอบปี 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 คลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

แนวข้อสอบ NT ป. 3 แนวข้อสอบ NT ป.6 แนวข้อสอบ O-NET ป.6 cityedu.gotoknow.org ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

แนวแบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. สมศรีขายลาบ น้ำตก ควรเลือกใช้กระดาษทิชชู แบบใด เพราะเหตุใด (พิจารณาชนิดและเหตุผลที่เหมาะสม)

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา

2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี

3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี

4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3 กลุ่มหนึ่ง

แก้ว ตุ๊กตาผ้า

ก้อง รถพลาสติก

กล้า หุ่นยนต์โลหะ

ไก่ ปืนไม้

2. ถ้าจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1-2 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเใด เพราะเหตุใด (พิจารณาชนิดและเหตุผลที่เหมาะสม)

1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย

2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

าษาไทย

1. คำข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตรากันทุกคำ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องมาตราตัวสะกด)

1) หนึ่ง สอง สาม 2) สอง สาม สี่

3) สาม สี่ ห้า 4) หก เจ็ด แปด

2. จิตรกร วาดรูปเหมือน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำราชาศัพท์แทนคำว่า “วาดรูปเหมือน”คือข้อใด (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องคำราชาศัพท์)

1) พระสาทิสลักษณ์ 2) พระฉายาลักษณ์

3) พระบรมรูปเหมือน 4) พระรูป

*พระบรมฉายาลักษณ์ หมายถึง รูปถ่ายของพระมหากษัตริย์

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หมายถึง รูปเขียน หรือภาพเขียนของพระมหากษัตริย์
พระฉายาลักษณ์ หมายถึง รูปถ่ายใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถถึงสมเด็จพระเทพฯ
พระสาทิสลักษณ์ หมายถึง รูปเขียน หรือภาพเขียน

3. ข้อใดมีคำบอกลักษณของคำนาม (ลักษณนาม) เหมือนกันทุกคำ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องลักษณนาม)

1) พระพุทธรูป สามเณร รูปถ่าย 2) เกวียน เข็ม สมุด เทียน

3) เรือ ไม้ไผ่ อ้อย พู่กันจีน 4) ดินสอ ทองคำ เงิน ตะกั่ว

4. คำในข้อใด ไม่ใช่คำสุภาพ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องคำสุภาพ)

1) สุนัขตกลูก 2) พ่อซื้อปลาหาง

3) พี่ชอบกินแตงโม 4) ฉันนำที่นอนผึ่งแดด

*ตกลูก เป็นคำสุภาพของคำว่า ออกลูก

ปลาหาง เป็นคำสุภาพของคำว่า ปลาช่อน

ผลอุลิด เป็นคำสุภาพของคำว่า แตงโม

ผึ่งแดด เป็นคำสุภาพของคำว่า ตากแดด

5. คำในข้อใด ไม่มีคำภาษาต่างประเทศ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องคำภาษาต่างประเทศ)

1) วัยรุ่นชอบเล่นอินเทอร์เนต

2) พ่อชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

3) ผลการวิจัยพบเด็กไทยดูทีวีมากที่สุดในโลก

4) ทุกคนกำลังร้องเพลงยอดนิยมที่สุดในยุคนี้

6. การเขียนเรียงความ เรื่อง “ของดีที่บ้านฉัน” โครงเรื่องข้อใดที่ จำเป็นน้อยที่สุด (สาระที่ 2 การเขียน การเขียนเรียงความ)

1) สถานที่ตั้ง

2) การพัฒนาบ้านให้ทันสมัย

3) สินค้า หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์

4) วิถีชีวิตและความเป็นอยู่คนในท้องถิ่น

7. การเขียนจดหมายถึงเพื่อน ควรจะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไรจึงถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย (สาระที่ 2 การเขียน การเขียนจดหมาย)

1) ถึง ........เพื่อนรัก / คิดถึงเธอเสมอ

2) ถึง ........ เพื่อนรัก / รักและคิดถึง

3) ถึง........ เพื่อนรัก / รักนะเด็กโง่

4) เรียน........ เพื่อนรัก / ด้วยรักและผูกพัน

8. ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ (สาระที่ 2 การเขียน คำขวัญ คำคล้องจอง)

1) พลังงานคือชีวิต จงคิดอนุรักษ์

2) เกิดคนไทย รักเมืองไทย ชูชาติไทย

3) ป่าไม้เมืองไทย รักษาไว้ให้ลูกหลาน

4) ครูเป็นเหมือนพ่อแม่ มอบรักแท้สั่งสอนศิษย์

9. บุคคลในข้อใด ขาดมารยาทในการฟัง (สาระที่ 2 การฟัง มารยาทในการฟัง)

1) สมบัติปรบมือหลังจากพิธีกรแนะนำผู้บรรยาย

2) ขณะฟังบรรยาย สมชายจะคอยถามผู้บรรยายตลอดเวลา

3) การบรรยายครั้งนี้ สมบูรณ์ตั้งใจฟังเรืองที่ผู้บรรยายนำมาบรรยาย

4) สมศรีมักจะคอยสบสายตาผู้บรรยาย ขณะฟังบรรยายเตรียมสอบภาษาไทย

10. เมื่อครูพูดอบรมนักเรียนหน้าชั้นเรียน เรื่อง “ระเบียบวินัยในบริเวณโรงเรียน” นักเรียนควรพูดแสดงความคิดเห็นอย่างไรจึงเหมาะสม(สาระที่ 2 การพูด มารยาทในการพูด)

1) นักเรียนทุกคนต้องยอมให้ครูลงโทษเมื่อทำผิด

2) ห้องเรียนของเรามีนักเรียนนิสัยแย่มาก

3) เราควรรักษากฎกติกาและตั้งใจเรียน

4) ใครอยากรักษาระเบียบวินัยก็รักษา

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, ธรรมชาติ, สัตว์,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน

2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร, โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

Download เว็บไซต์ สทศ http://www.niets.or.th/

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload- files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

-ข่าวการสอบ National Test NT ป.3 ล่าสุด สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มักสอบวันพุธสัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ และสอบภาคปฏิบัติ

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6 สทศ

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

ข้อสอบ NT รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2548-49

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

http://gotoknow.org/blog/thecityedu/162713

http://gotoknow.org/blog/nedsai/236637