ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3 O-Net ป.6 ลิงค์

thecityedu
  ชื่อเว็บไซต์ ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3 O-Net ป.6 ลิงค์  

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3

ข้อสอบ NT ป.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สัมพันธ์กับการประเมินนานาชาติ PISSA

คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบเหลือง >>> NT_P3_2556-2557_28-30.pdf

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (จากเว็บปี 2557 น่าเป็นแนวสอบปี 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 คลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

แนวข้อสอบ NT ป. 3 แนวข้อสอบ NT ป.6 แนวข้อสอบ O-NET ป.6 cityedu.gotoknow.org ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

แนวแบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. สมศรีขายลาบ น้ำตก ควรเลือกใช้กระดาษทิชชู แบบใด เพราะเหตุใด (พิจารณาชนิดและเหตุผลที่เหมาะสม)

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา

2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี

3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี

4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3 กลุ่มหนึ่ง

แก้ว ตุ๊กตาผ้า

ก้อง รถพลาสติก

กล้า หุ่นยนต์โลหะ

ไก่ ปืนไม้

2. ถ้าจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1-2 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเใด เพราะเหตุใด (พิจารณาชนิดและเหตุผลที่เหมาะสม)

1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย

2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

าษาไทย

1. คำข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตรากันทุกคำ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องมาตราตัวสะกด)

1) หนึ่ง สอง สาม 2) สอง สาม สี่

3) สาม สี่ ห้า 4) หก เจ็ด แปด

2. จิตรกร วาดรูปเหมือน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำราชาศัพท์แทนคำว่า “วาดรูปเหมือน”คือข้อใด (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องคำราชาศัพท์)

1) พระสาทิสลักษณ์ 2) พระฉายาลักษณ์

3) พระบรมรูปเหมือน 4) พระรูป

*พระบรมฉายาลักษณ์ หมายถึง รูปถ่ายของพระมหากษัตริย์

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หมายถึง รูปเขียน หรือภาพเขียนของพระมหากษัตริย์
พระฉายาลักษณ์ หมายถึง รูปถ่ายใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถถึงสมเด็จพระเทพฯ
พระสาทิสลักษณ์ หมายถึง รูปเขียน หรือภาพเขียน

3. ข้อใดมีคำบอกลักษณของคำนาม (ลักษณนาม) เหมือนกันทุกคำ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องลักษณนาม)

1) พระพุทธรูป สามเณร รูปถ่าย 2) เกวียน เข็ม สมุด เทียน

3) เรือ ไม้ไผ่ อ้อย พู่กันจีน 4) ดินสอ ทองคำ เงิน ตะกั่ว

4. คำในข้อใด ไม่ใช่คำสุภาพ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องคำสุภาพ)

1) สุนัขตกลูก 2) พ่อซื้อปลาหาง

3) พี่ชอบกินแตงโม 4) ฉันนำที่นอนผึ่งแดด

*ตกลูก เป็นคำสุภาพของคำว่า ออกลูก

ปลาหาง เป็นคำสุภาพของคำว่า ปลาช่อน

ผลอุลิด เป็นคำสุภาพของคำว่า แตงโม

ผึ่งแดด เป็นคำสุภาพของคำว่า ตากแดด

5. คำในข้อใด ไม่มีคำภาษาต่างประเทศ (สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษา เรื่องคำภาษาต่างประเทศ)

1) วัยรุ่นชอบเล่นอินเทอร์เนต

2) พ่อชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

3) ผลการวิจัยพบเด็กไทยดูทีวีมากที่สุดในโลก

4) ทุกคนกำลังร้องเพลงยอดนิยมที่สุดในยุคนี้

6. การเขียนเรียงความ เรื่อง “ของดีที่บ้านฉัน” โครงเรื่องข้อใดที่ จำเป็นน้อยที่สุด (สาระที่ 2 การเขียน การเขียนเรียงความ)

1) สถานที่ตั้ง

2) การพัฒนาบ้านให้ทันสมัย

3) สินค้า หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์

4) วิถีชีวิตและความเป็นอยู่คนในท้องถิ่น

7. การเขียนจดหมายถึงเพื่อน ควรจะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไรจึงถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย (สาระที่ 2 การเขียน การเขียนจดหมาย)

1) ถึง ........เพื่อนรัก / คิดถึงเธอเสมอ

2) ถึง ........ เพื่อนรัก / รักและคิดถึง

3) ถึง........ เพื่อนรัก / รักนะเด็กโง่

4) เรียน........ เพื่อนรัก / ด้วยรักและผูกพัน

8. ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ (สาระที่ 2 การเขียน คำขวัญ คำคล้องจอง)

1) พลังงานคือชีวิต จงคิดอนุรักษ์

2) เกิดคนไทย รักเมืองไทย ชูชาติไทย

3) ป่าไม้เมืองไทย รักษาไว้ให้ลูกหลาน

4) ครูเป็นเหมือนพ่อแม่ มอบรักแท้สั่งสอนศิษย์

9. บุคคลในข้อใด ขาดมารยาทในการฟัง (สาระที่ 2 การฟัง มารยาทในการฟัง)

1) สมบัติปรบมือหลังจากพิธีกรแนะนำผู้บรรยาย

2) ขณะฟังบรรยาย สมชายจะคอยถามผู้บรรยายตลอดเวลา

3) การบรรยายครั้งนี้ สมบูรณ์ตั้งใจฟังเรืองที่ผู้บรรยายนำมาบรรยาย

4) สมศรีมักจะคอยสบสายตาผู้บรรยาย ขณะฟังบรรยายเตรียมสอบภาษาไทย

10. เมื่อครูพูดอบรมนักเรียนหน้าชั้นเรียน เรื่อง “ระเบียบวินัยในบริเวณโรงเรียน” นักเรียนควรพูดแสดงความคิดเห็นอย่างไรจึงเหมาะสม(สาระที่ 2 การพูด มารยาทในการพูด)

1) นักเรียนทุกคนต้องยอมให้ครูลงโทษเมื่อทำผิด

2) ห้องเรียนของเรามีนักเรียนนิสัยแย่มาก

3) เราควรรักษากฎกติกาและตั้งใจเรียน

4) ใครอยากรักษาระเบียบวินัยก็รักษา

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, ธรรมชาติ, สัตว์,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน

2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร, โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

Download เว็บไซต์ สทศ http://www.niets.or.th/

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload- files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

-ข่าวการสอบ National Test NT ป.3 ล่าสุด สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มักสอบวันพุธสัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ และสอบภาคปฏิบัติ

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6 สทศ

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

ข้อสอบ NT รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2548-49

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

http://gotoknow.org/blog/thecityedu/162713

http://gotoknow.org/blog/nedsai/236637

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cityedu

บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (85)

เด็กเรียน
IP: xxx.9.210.97
เขียนเมื่อ 05 Feb 2009 @ 21:34

อยากรู้ว่าป.6สอบวิชาอะไรบ้าง

cityedu
IP: xxx.47.69.104
เขียนเมื่อ 10 Feb 2009 @ 14:32

http://www.niets.or.th/o-net.html

O-Net ดูจากเว็บ สทศ. Test Blueprint

ภาษาไทย ป.6 มี 40 ข้อ

คณิตศาสตร์ ป.6 มี 25 ข้อ

วิทยาศาสตร์ ป.6 มี 40 ข้อ

ส่วน Nt ป.6 ปี 2552 นี้ สุ่มสอบบางโรงเรียน

และ Nt ป.3

ภาคปฏิบัติ การเขียน เขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด

การอ่าน อ่านข้อความ 10-11 บรรทัด ใน 7 นาที

การคิดคำนวณ เขียนตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำ

เด็กเรียนเก่ง
IP: xxx.10.102.184
เขียนเมื่อ 11 Feb 2009 @ 13:14

อย่ากรู้ว่าข้อสอบป.6 ใชแบบไหนครับส่งไห้ดูหน่อยได้ไหมครับ

คนน่ารัก
IP: xxx.170.208.181
เขียนเมื่อ 11 Feb 2009 @ 19:53

เก่งจังเลย

cityedu
IP: xxx.47.66.60
เขียนเมื่อ 12 Feb 2009 @ 10:26

ดูจากความเห็นที่ 2 ครับ

http://www.niets.or.th/o-net.html

O-Net ดูจากเว็บ สทศ. Test Blueprint ภาษาไทย ป.6 มี 40 ข้อ

คณิตศาสตร์ ป.6 มี 25 ข้อ วิทยาศาสตร์ ป.6 มี 40 ข้อ

ส่วน Nt ป.6 ปี 2552 นี้ สุ่มสอบบางโรงเรียน

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)ของจริง มีลิงค์ให้

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

แผ่นดิน
เขียนเมื่อ 27 Feb 2009 @ 16:18

ผมแวะมาขอบคุณที่ช่วยโหวตให้นะครับ..เพิ่งกลับจากราชการ และกำลังออกเดินทางไปบุรีรัมย์

เดี๋ยวยังไง...จะวกกลับมาคุยต่อนะครับ

 

555+
IP: xxx.19.65.185
เขียนเมื่อ 08 Mar 2009 @ 20:37

น่าจะมีข้อสอบ NT 49 ด้วยจะได้ทบทวนความรู้

thecityedu
เขียนเมื่อ 14 May 2009 @ 07:35

ข้อสอบ NT ปี 2550

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 คลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

ข้อสอบ NT รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2548-49

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2551 (สอบ กพ 2552 ประกาศผลแล้ว)

นักเรียนและผู้ปกครอง ป.3 สามารถดูคะแนนเป็นรายบุคคลได้ที่

http://nt51-p3.bopp.go.th รหัสโรงเรียน ใส่ชื่อโรงเรียน

วาน
IP: xxx.47.221.39
เขียนเมื่อ 23 Aug 2009 @ 10:54

อยากเรียนเก่ง

สุวิมล สลักศิลป์
IP: xxx.174.117.168
เขียนเมื่อ 31 Aug 2009 @ 19:48

ดีสุด๐เลยติดต่อเป็นเพื่อนนะที่ 0878679143นะ

ทราย
IP: xxx.175.181.22
เขียนเมื่อ 24 Sep 2009 @ 10:52

ดีค่ะ

คนงาม
IP: xxx.128.45.227
เขียนเมื่อ 28 Sep 2009 @ 14:07

ข้อสอบศิลปะทำไมไม่มีละค่ะ

คนสวย
IP: xxx.128.45.227
เขียนเมื่อ 28 Sep 2009 @ 14:09

ทำไมไม่ออกรำคราญแล้วนะ

ครีม
IP: xxx.123.143.6
เขียนเมื่อ 14 Oct 2009 @ 14:42

อยากให้มีแนวข้อสอบเข้า ม.1

ฟริมมี่
IP: xxx.19.65.150
เขียนเมื่อ 12 Nov 2009 @ 19:25

อยากสอบดูจังคะแต่เกลียดคนขี้เหร่

เด็กมีปัญหา
IP: xxx.183.82.147
เขียนเมื่อ 08 Dec 2009 @ 17:49

แล้วปี2552นี้สอบแปดวิชาเลยรึป่าวค่ะ

จาได้เตรียมตัวติวง่ะ

คุณฝน
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 @ 12:57

ไม่เห็นมีเลย

thecityedu
เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 @ 13:25

ปี 2553 สอบ 8 วิชา สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ สทศ

ซึ่งจะมีจำนวนข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษข้อสอบสำรอง

จำนวนข้อสอบและลักษณะข้อสอบ

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/e95ff61401ca1afccf5116082a5b6a65.pdf

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) ของจริงจะพิมพ์ชื่อ เลขที่ พร้อมระบายให้

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/eb35fd0c42e5833d27efb3d0e6467bf1.pdf

จูล
IP: xxx.142.168.97
เขียนเมื่อ 16 Jan 2010 @ 15:13

โห..ปีนี้สอบ o-net ม.3ตั้ง8วิชา แต่ยังไงก้ต้องอ่านให้มากๆ

ปาลม์
IP: xxx.173.110.250
เขียนเมื่อ 25 Jan 2010 @ 15:27

ติวข้อสอบปีนี้เหนื่อยมากค่ะ

zoza
IP: xxx.24.179.113
เขียนเมื่อ 31 Jan 2010 @ 18:17

ข้อสอบป.6 อยากหรือปล่าว

ธีระพันธ์ ใบยา
IP: xxx.42.79.108
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 11:16

ขอดูข้อทดสอบได้ไหมครับ

ปอย
IP: xxx.26.100.225
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 13:19

ก็ยากนะ

เจน
IP: xxx.128.24.153
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 16:02

ยากจังเลยของม.3

สุธาสินี
IP: xxx.123.156.169
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 16:22

กระดาษคำตอบปีพ.ศ.2553 ยากมากๆเด็กๆงงกันทุกคนเลย

ข้อสอบก็ง่ายหรอกนะแต่กระดาษคำตอบโครตงงเลยนี่ถ้าไม่เกรงใจว่าเสียมนุษย์แล้วนะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเวลาว่างนักเหรอ

มิลค์
IP: xxx.164.34.198
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 17:48

ข้อสอบปีนี้มีอะไรบ้าง ยากไหม

frong
IP: xxx.27.108.56
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 19:54

โง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่บอก
IP: xxx.164.138.110
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 22:21

ข้อสอบปีนี้ย๊ากยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดับเบิ้ลยากเลยอ่ะ

ยากจนคิดไม่ออกเลยอ่ะ

นที ทาจันทร์ดี
IP: xxx.26.216.116
เขียนเมื่อ 02 Feb 2010 @ 11:08

146514654156 rt6duyjrjgbcvnfxighuymnเผหกดทืหเดทื หัดไม่

THITIMA PIRIYA
IP: xxx.172.203.150
เขียนเมื่อ 02 Feb 2010 @ 14:14

เเนวข้อสอบ ป.3ยากหรื่อเปล่าคะ

ครูขอนแก่น
IP: xxx.26.144.213
เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 @ 08:06

อยากสอบถามเรื่องการสอบ NT ป.6 NT นะคะ ไม่ใช่ O-NET

1. อยากทราบว่า ปีการศึกษา 2552 จะมีสอบ NT ป.6 หรือไม่??

2. ถ้ามี อยากสอบว่าสอบทุกโรงเรียนหรือไม่?? หรือสุ่มเอา??

3. ถ้ามี สอบวันที่เท่าไหร่คะ??

4. ถ้ามี สอบวิชาอะไรบ้างคะ??

5. ถ้ามี มีรูปแบบข้อสอบมาบอกเล่าบ้างนะคะ

ขอบพระคุณ ท่านผู้รู้ที่จะมาตอบคำถามค่ะ

thecityedu
IP: xxx.53.133.184
เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 @ 08:49

ปี 2553 (ปี กศ 2552) ยังไม่มีข่าวการสอบ NT ป. 6 ครับ

ครูขอนแก่น
IP: xxx.26.140.224
เขียนเมื่อ 19 Feb 2010 @ 22:36

ได้คำตอบแล้วคร่า ไปอ่านจาก web มา

เค้าจะสอบตอนเปิดเทอมจ้า เด็กขึ้น ม.1 แต่สอบเนื้อหา ป.6 อิอิ

สงสัยออกข้อสอบไม่ทัน ขนาดกระดาษคำตอบ ป.3 ยังไม่มีตัวอย่างมาให้ดูเลย

IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 20 Feb 2010 @ 14:45

อยากได้ตัวอย่างข้อสอบNTป.3

44
IP: xxx.123.170.168
เขียนเมื่อ 24 Feb 2010 @ 07:29

ยากมากเลยผมทำไม่ได้แน่ๆ ๆ ๆ ๆๆ ๆ ๆ ๆ

ไม่อยากตกป.3ปี2553

ข้อสอบนี้ยากสุดยอด

ทำไม่ได้แน่ๆ ๆ ๆ ๆๆ ๆ ๆ ๆเลย

IP: xxx.172.233.253
เขียนเมื่อ 24 Feb 2010 @ 19:42

รส้สสล

งึกๆงักๆ
IP: xxx.27.109.120
เขียนเมื่อ 01 Mar 2010 @ 14:59

กราก เกรียน กระจอก

คนดี
IP: xxx.26.1.123
เขียนเมื่อ 08 Mar 2010 @ 15:00

โห! สอบเยอะอ่ะครับ ผมอยากรู้ ตอบผมทีสิ

อะไรของเรา
IP: xxx.26.1.123
เขียนเมื่อ 08 Mar 2010 @ 15:02

ออกเยอะ แบบนี้ มาทำเองบ้างมะครับ และใครที่ด่าอ่ะ แม้ลงเป็นเองทั้งนั้น พวกคุณ ไม่ต้องไป ถือสามันหลอกเด็กอ่ะครับ

Big
IP: xxx.173.120.205
เขียนเมื่อ 20 Sep 2010 @ 22:43

ยากสุดๆๆๆๆๆม๊มากกกกกก คนทำได้ ถือ ว่า เก่ง เรย

ปทิตตา แอ้นชัยภูมิ
IP: xxx.49.193.48
เขียนเมื่อ 24 Sep 2010 @ 20:20

ขอสอบยากมาก

ปิกนิก
IP: xxx.232.40.65
เขียนเมื่อ 12 Nov 2010 @ 19:33

อยากเหมือนกันนี่คะ ตอนแรกหนูคิดว่าง่าย แต่ทีหลังมันยากจัง

พันธกานต์
IP: xxx.173.119.93
เขียนเมื่อ 14 Nov 2010 @ 18:13

อยากได้ข้อสอบปี2552คับบอกหน่อยคับ

เจน
IP: xxx.130.94.62
เขียนเมื่อ 08 Dec 2010 @ 19:04

การสอบntไม่ใช่ง่ายๆนะ

รี
IP: xxx.26.113.156
เขียนเมื่อ 23 Dec 2010 @ 10:24

5555555555555555

รี
IP: xxx.26.113.156
เขียนเมื่อ 23 Dec 2010 @ 10:24

5555555555555555

รี
IP: xxx.26.113.156
เขียนเมื่อ 23 Dec 2010 @ 10:25

5555555555555555

ครูหล่อง
IP: xxx.180.164.241
เขียนเมื่อ 14 Jan 2011 @ 07:53

การทดสอบเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้การจัดการศึกษาพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การสอนของครูไม่บรรลุผลของหลักสูตร งง! มากต่อการจัดการศึกษาของไทย

สว่
IP: xxx.172.198.0
เขียนเมื่อ 25 Jan 2011 @ 14:28

555555555555555555555555555555555555555สุดยอด

รัตนภรณ์
IP: xxx.93.214.101
เขียนเมื่อ 28 Jan 2011 @ 11:24

่เิ้ดะเร้เีา้ีระั

IP: xxx.53.200.198
เขียนเมื่อ 04 Feb 2011 @ 13:41

455555555555

IP: xxx.172.178.140
เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 @ 20:06

5555555+5555555+5555555+5555555+5555555+5555555+5555555+5555555

454545+454545+454545+454545+454545+454545+454545+454545+454545

595959+595959+595959+595959+595959+595959+595959+595959+595959

ตอบให้ได้ค่ะ   บวกกันให้ได้ด้วยนะค่ะ    บวกไม่ได้ถือว่าอ่อนนะคะ    ลาก่อนน่ะค่ะ

IP: xxx.172.178.140
เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 @ 20:10

ใครหรอวันที่  9  กุมภาพันธ์  2554

 

IP: xxx.172.178.140
เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 @ 20:13

ข้อสอบ ม.6 ยากมากเลยนะค่ะ

 

นาง ศิริรัตน์ อดทน
IP: xxx.172.178.140
เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 @ 20:17

สบายดีกันไหมค่ะ

เดกเรียน
IP: xxx.173.234.76
เขียนเมื่อ 15 Feb 2011 @ 12:54

โห

ข้อสอบง่ายๆอย่างงี้

โรงเรียนอันดับหนึ่งคงทัมได้อยู่เเร๊ว

55+

กล้วย

นาง ศิริรัตน์ อดทน
IP: xxx.173.234.76
เขียนเมื่อ 15 Feb 2011 @ 12:56

อย่าทราบว่า = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60

ด.ญ. จอมนภา วงศาโรจน์
IP: xxx.173.234.76
เขียนเมื่อ 15 Feb 2011 @ 14:06

แนวข้อสอบดีค่ะ

 

สอนคร้าม
IP: xxx.27.135.109
เขียนเมื่อ 16 Feb 2011 @ 14:15

เก่งจังครับ

 

KC7
IP: xxx.27.135.109
เขียนเมื่อ 16 Feb 2011 @ 14:17

สอนคร้ามต่อยกับผมปะ

555
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 22 Feb 2011 @ 12:58

อารัยหวา

มายคอยเข้าใจ

เลยอะ

 

สักนิก้มายเข้าใจ

IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 22 Feb 2011 @ 13:01

มันมายคอยมีเเนวข้อสอบที่ดีเลย

 

มีเเค่ภาษาไทย อย่างเดียวอะ

 

เซ้ง !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ป.6 เอง คราบ เอาไรกะเดกละ -3- ^ ^
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 22 Feb 2011 @ 13:15

ใช้ได้เลยคราบ  แต่ขาดสังคม เพราะมา สังคมมานเปนวิชาที่น่าจาออกข้อสอบยากกว่านะ

 คิดปะ และอังกฤษ  ก็มีนะ ว่าปะ  -3-

ป.6 อีกทีคราบ
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 22 Feb 2011 @ 13:19

ใครยุ ป.6 ที่ จ. จันทบุรี ขอให้เข้า บ.จ  ได้นะคราบ

นิ้วหน่อง
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 22 Feb 2011 @ 14:14

ข้อสอบหมูมากๆ

ไปสอนเด็กอนุบาลหมีน้อยได้เลย

เค้ารับสมัครอยู่น๊ะๆ

หลับตาทำยังได้เลย

จริงๆนะ ^_^''

ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้

 

...

หมั่มรัยดั้ วว

ว่างๆก้อมาเม้นหั้ยมั่งน๊ะ

ป.ล.

 

จิ๊บไผ่เขียว (โจร)
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 22 Feb 2011 @ 14:18

ลั๊กคลอ่าน   บ๊ายๆๆๆๆๆๆ

ัะี่ัะ่้เ
IP: xxx.27.110.244
เขียนเมื่อ 23 Feb 2011 @ 10:51

กูจะสอบแล้ว

กฤต
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ 23 Feb 2011 @ 21:03

ยากมากครับ

 

ก้อย
IP: xxx.93.210.45
เขียนเมื่อ 24 Feb 2011 @ 08:55

ยาก

 

ไปรยา
IP: xxx.19.66.20
เขียนเมื่อ 26 Feb 2011 @ 18:45

จะได้ไหม

ไปรยา
IP: xxx.19.66.20
เขียนเมื่อ 26 Feb 2011 @ 18:48

 

ข้อสอบ

ง่าย...................

 

ไปรยา
IP: xxx.19.66.20
เขียนเมื่อ 26 Feb 2011 @ 18:51

เป็นกำลังใจ............ให้

นะค่ะ..................สู้สู้

เด็กเทพ
IP: xxx.206.210.87
เขียนเมื่อ 27 Feb 2011 @ 10:46

หมูจังเลยฮะ อ่า จร๊าว่าป่ายมันแค่เปนแนวข้อสอบนี้น่าเน้อ

thanawuath
IP: xxx.109.71.44
เขียนเมื่อ 28 Feb 2011 @ 09:55

ข้อสอบง่าย

4564
IP: xxx.53.27.113
เขียนเมื่อ 28 Feb 2011 @ 13:07

ทำ ไๆม  มัน  พิลึก ๆ ๆ

IP: xxx.26.9.197
เขียนเมื่อ 01 Mar 2011 @ 09:02

RFFRFR

IP: xxx.26.9.197
เขียนเมื่อ 01 Mar 2011 @ 09:03

ได้ความรู้

แบมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
IP: xxx.172.203.160
เขียนเมื่อ 08 Mar 2011 @ 18:00

พรุ่งนี้จะสอบแล้วเบื่อมากค่ะ

แต่ต้องช่วยให้น้องคนนี้สอบได้ด้วยน่ะค่ะ

 

IP: xxx.93.179.25
เขียนเมื่อ 19 May 2011 @ 08:53

ไม่เข้าใจเลยค่ะ ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

thecityedu
เขียนเมื่อ 26 Jul 2011 @ 11:00

้เดเด้ [IP: 125.27.110.244]

23 กุมภาพันธ์ 2554 10:52

#2373090

คนเรียนเก่ง
IP: xxx.49.46.12
เขียนเมื่อ 30 Jul 2011 @ 22:53

อื่มก่อ o นะดีๆๆ

55555555555
IP: xxx.49.46.12
เขียนเมื่อ 30 Jul 2011 @ 22:56

สอบประวัติง่ายมากเลยอะ55

ออกแบบนี้ก็ดีเนอ66

คนเก่ง
IP: xxx.174.86.133
เขียนเมื่อ 22 Jan 2013 @ 16:40

;D