บันทึกWorkshop10(ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้......ข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติ)

"เรียนรู้จากหน่วยงานที่น่าจะแบบอย่างได้"

สวัสดีครับ

           วันนี้เรากำลังประชุมเชิงปฏิบัติการของคุณอำนวยจากส่วนราชการต่างๆ 36 หน่วยงานเป็นการประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 4 หัวข้อในวันนี้ช่วงเช้าคือ การเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้จากหน่วยงานที่น่าจะเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

             1.ความเห็นชอบ และให้ความสำคัญ KMของผู้บริหารหน่วยงาน

             2.ความต่อเนื่อง กระตือรือร้นของการดำเนินการ kmของหน่วยงาน

             3.ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ICT

             4.การสร้างแรงจูงใจ

             5.การบริหารเวลา

             ช่วงบ่าย  เราฝึกการนำเทคนิคการเล่าเรื่องมาใช้ในการสกัดความรู้จากการปฏิบัติงานจริงมาใช้และเราได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ  มีการนำเสนอทางแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว

              พรสกล ณ ศรีโต

             11/8/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)