วันนี้ขอนำภาพการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA ด้านยาเสพติด) มาให้ชมกันค่ะ......

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ พี. เอ็น. รีสอร์ท ปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (7-8 กรกฎาคม 2548)

                                              นภาวรรณ  นนทสุวรรณ (นวก. รพ.พะโต๊ะ) 11 ส.ค. 2548