ได้เข้าร่วมการจัดการความรู้ที่ทางศิริราชทำขึ้น ทำให้เกิดความชื่นชมในการจัดงาน