AAR กับ การสมัคร อบต ที่จังหวัดขอนแก่น

 ผมขออนุญาต ทำ AAR จากการสังเกตุ การรับสมัคร อบต ที่ มหาวิทยาลับขอนแก่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน โดย ศูนย์จัดสอบฯ และ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ เพื่อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ อบต ๒๓๔ อัตรา ขอสังเกตุทีอยากจะเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาไทยในประเด็นที่ว่า มีผู้ที่จบการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่า ปวช ปวส หรือ ปริญญาตรี มาซื้อใบสมัครล่วงหน้าไปกว่า สามหมื่นกว่าฉบับ ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงภาวะว่างงานหลังจบการศึกษาในระดับที่เรียกว่าสูงพอสมควร แปลเป็นไทยว่า คนที่สนใจมาสมัคร น่าจะเป็นคนที่ว่างงาน หรือ อาจจะไม่พึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ ผมจึงอยากสะกิตถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันต่างๆ ที่เรามีตัวชี้วัดถึงอัตราการได้งานทำ ซึ่งหากคนไทยที่จบการศึกษาสูงๆ แล้วไม่มีงานทำ แต่ยังมีหลายๆสถาบันที่ขยายและเพิ่มการรับนักศึกษามากขึ้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าเราเอง คือ สถาบันการศึกษา ได้ศึกษาถึงคุณภาพ หรือ ผลลัพธ์ที่เราผลิตบุคคลากรออกมาล้นตลาด หรือ ความต้องการหรือเปล่า

 ผมจึงอยากจะเรียนเสนอ ให้ มาช่วยกัน ตั้งห้วปลา ในเรื่อง " สอนอย่างไร จบแล้วมีงานทำทันที" หรือ อีกหัวคือ " ผลิตอย่างไร จึงจะไม่ล้นตลาด"

 ไม่ทราบว่าดีใหมครับ

JJ