สวัสดีค่ะ ชาวบล็อกทั้งหลายที่น่ารัก   ในที่สุดการพิจารณาตัดสิน "รางวัลสุดคะนึง" ประจำเดือนกรกฎาคม นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ  ขอสารภาพว่าครั้งนี้คณะกรรมการต้องทำงานหนักมากค่ะ เนื่องจากมีบล็อกคุณภาพดีๆ อยู่หลายบล็อก และมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดใกล้เคียงกันมากค่ะ 

         ขอท้าวความเดิมถึงที่มาของรางวัลนี้ซักเล็กน้อยค่ะ     "รางวัลสุดคะนึง" นี้เป็นรางวัลที่ สคส. ตั้งขึ้นมาเพื่อให้กับนักเขียนบล็อก สุดยอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก โดยมีการหมุนเวียนคณะกรรมการตัดสินทุกเดือน (รายละเอียดที่มาติดตามย้อนหลังได้ที่บล็อกเรื่อง "รางวัลสุดคะนึง")  ซึ่งในเดือนมิถุนายน ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือ บล็อก dmcop.gotoknow.org  ของ FaciCop (Valla Tantayotai นามแฝง copdmfaci) และได้รับมอบรางวัลเป็น "เสื้อสามารถ (แจ็กเก็ต สคส.)" ไปแล้ว

           และสำหรับเดือนกรกฎาคม นี้ เกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการเราใช้ตัดสินรางวัลทุกบล็อกที่อยู่ใน http://gotoknow.org มี 7 ข้อ ดังนี้ค่ะ

         1. มีการบันทึกอย่างน้อย 10 ครั้ง

         2. มี keyword ของ blog

         3. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้นๆ

         4. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนหรือกลุ่ม

          5. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด

          6. ประโยคเด่นโดนใจ

          7. ความสวยงามของ blog (รูป สี ฯลฯ) 

          ต่อไปนี้ขอประกาศผู้ที่ได้รับ "รางวัลสุดคะนึง" ประจำเดือนกรกฎาคม คือ บล็อก.... 

 

km4fc.gotoknow.org ของ FaciCop (ภีม  ภคเมธาวี นามแฝง km4fc) 

         ซึ่งบล็อกนี้สามารถทำได้ตามเกณฑ์และเด่นหรือชนะคะแนนในเกณฑ์ข้อ 3 และ 4  คือ เป็นบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น  และ เป็นบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนหรือกลุ่ม  ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบล็อก คือ ขอให้เพิ่มการใส่ Keyword ซึ่ง 1 บล็อกสามารถใส่ได้หลาย Keyword ค่ะ (ดูวิธีใส่ keyword ได้ที่   

          สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ  รางวัลที่ท่านจะได้รับคือ "เสื้อสามารถแจ็กเก็ต สคส" 1 ตัว แล้วเราจะจัดส่งรางวัลให้ท่านตามที่อยู่ในบล็อก    ส่วนท่านใดที่สนใจตัวอย่างการเขียนบล็อกดีๆ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ km4fc.gotoknow.org ค่ะ

คณะกรรมการ

 

ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ที่ปรึกษา

คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด ประธานกรรมการ

คุณสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์ กรรมการ

คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส กรรมการและเลขานุการ