นเรศวรวิจัย–QA–KM กับ Non-teaching Unit


                วานนี้ (10 ส.ค. 48) คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร (ใช้ชื่อว่า “บอย” เวลาเขียน blog) เล่าถึง UKM3/48 และโอกาสพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนในม.นเรศวร ใน “การจัดการความรู้สายสนับสนุน” ทำให้ผมนึกถึงอีกหลายเรื่องที่ทั้งท่านอธิการบดีและตัวผมเองกำลังพยายามทำกันอยู่ เช่น
                1. มีการจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นผู้บริหารระดับกลางทุกปี  และมีการส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วย เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่ทันโลกทันกับการเปลี่ยนแปลง จำได้ว่าทำกันมาหลายครั้งแล้ว  มีการพาไปจีน ไปออสเตรเลียกันด้วย
                2. ในระดับองค์กร หน่วยงานสายสนับสนุนในม.นเรศวรทุกหน่วยงานก็ต้องจัดทำการประกันคุณภาพภายใน (IQA) มีการประเมินเพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาหน่วยงานทุกปี เช่นเดียวกันกับคณะต่าง ๆ (Teaching Unit) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (CQI) ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ส่วนในระดับบุคคล บุคลากรสายสนับสนุนก็มีโอกาสฝึกทักษะและทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Assessor) ด้วยเช่นกัน การได้รับการประเมินและต้องไปเป็นผู้ประเมินผู้อื่น จะทำให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เกิดการถ่ายเททั้งภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอก (เนื่องจากประธานคณะกรรมการประเมินและอีก 1 ท่านต้องเป็นบุคคลภายนอก) ทำการประเมินกันมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นประจำทุกปี
                3. ท่านอาจารย์มาลินี (สมัยเป็นผู้ช่วยอธิการบดี) ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้จัดให้มี Office KM ต่อเนื่องมานานพอสมควรแล้ว (ขณะนี้อาจารย์มาลินีจำเป็นต้องกลับไปเป็นหัวหน้าภาควิชา แต่ก็ยังไม่ทอดทิ้ง Office KM ยังคงทำหน้าที่เป็น KF ต่อไป) นี่ก็เป็นโอกาสสำคัญของสายสนับสนุนในม.นเรศวรเช่นกัน ที่จะทำให้เกิด CQI ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร
                4. โอกาสได้รับรางวัลหรือทุนอุดหนุน (5,000 บาท) ถ้าสามารถนำงาน Routine มาทำเป็นผลงาน Research (R2R) มีการเชิญ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ม.มหิดล) รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และ ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร มาช่วยเป็น Mentor ใน workshop เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบัน และในงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 เมื่อ 28 – 29 กรกฎาคม 2548 ที่เพิ่งผ่านมาก็มีหลายผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในงานและลงใน Proceedings (อย่าลืมรีบมาขอรับทุนอุดหนุน 5,000 บาทกันด้วยครับ)
                5. เรื่องการให้ทุนอุดหนุนเพื่อจัดตั้ง CoP ที่ผมเล่าวานนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
                6…………………..(ช่วยกันเพิ่มเติมด้วยครับ)…………………………

                วิบูลย์ วัฒนาธร

คำสำคัญ (Tags): #non-teaching#unit#cqi#r2r
หมายเลขบันทึก: 2370เขียนเมื่อ 11 สิงหาคม 2005 09:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท