การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ลดค่าธรรมเนียม , ซื้อแล้วไม่ต้องฟ้องขับไล่

      เนื่องจาก  ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ป. วิ แพ่ง)  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่  27  กรกฏาคม  2548 และเริ่มบังคับใช้ในวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เป็นต้นไป   นั้น

      โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการแก้ไข 

      1.  เกี่ยวกับการกำหนดราคาทรัพย์ที่สามารถยึด  ในส่วนของเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้ส่วนตัว  ,  เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   และจำนวนเงินเดือนขั้นต่ำที่สามารถขออายัดได้

      2.  ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานในการบังคับคดี  

      3.  ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด  ไม่ต้องฟ้องขับไล่เป็นคดีใหม่ 

 รายละเีอียดเพิ่มเติมดูได้ที่   www.led.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน legal chumphonความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km#บันทึกกิจกรรม

หมายเลขบันทึก

2374

เขียน

11 Aug 2005 @ 10:25
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 11:35
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก