ประเด็นการพัฒนาความรู้ (KM)

การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

    เป็นการกระทำการที่ยึดถือเป็นปกติคือไปถึงที่ทำงานตั้งแต่ตอนเช้า ซึ่งพบว่ามีประชาชนมารอรับการให้บริการอยู่แล้ว ได้สอบถามถึงกิจธุระว่า มาติดต่อกับหน่วยงานใด หากเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้อง ก็จะให้คำแนะนำว่าหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อจะเริ่มปฏิบัติงานในเวลาใด ซึ่งอาจจะไม่ใช้เวลาราชการตามที่เข้าใจก็ได้ หากงานใดที่สามรถปฏิบัติเองได้ ก็จะดำเนินการให้ไปก่อนโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ เพราะถือว่างานที่เจ้าหน้าที่ทำได้ เราในฐานะปลัดอำเภอ จะต้องสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างทั้งนี้เพื่อให้ภาพรวมของหน่วยงานได้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง สมควรละเว้นการเรียกผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อ การทำงานไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเป็นเวลาราชการหรือไม่ จุดมุ่งหมายคือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่ต้องเดินทางมาที่ว่าการอำเภอโดยไม่กลับไปมือเปล่า ไม่เคยอ้างว่าจะต้องไปรับประทานอาหารเที้ยง แล้วกลับขึ้นมาทำงานเวลาบ่ายโมงตรง ทานอาหารเสร็จก็รีบขึ้นมาห้องทำงาน การทำงานส่วนมากจะทำด้วยตนเองเพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองให้มีประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา ให้กับบุคคลทั้วไป ซึ่งบางเรื่องอาจมองเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เรื่องนั้นอาจเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญกับเขา(ประชาชน) ก็ได้ ซึ่งไม่เคยละเลย หรือมองข้ามจุดนี้ ซึ่งไม่ได้คิดว่าทำแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่คิดว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำ และทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก็เพียงพอแล้ว

ร.ต.โสภณ ภู่ขันเงิน ปลัดอำเภอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการปกครองจังหวัดขุมพรความเห็น (0)