ปีนี้เป็น ปีจอ ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน อัฐศก จุลศักราช ๑๓๖๘ ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ ณ วันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๓๐ นาที ๓๑ วินาที

     นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จยืนมาเหนือหลังมหิงสา(ควาย) เป็นพาหนะ

     วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๘ นาที ๑๒ วินาที เปลี่ยนจุลศักราช เป็น ๑๓๖๘ ปีนี้ วันพฤหัสบดีเป็นธงชัย วันอาทิตย์เป็นอธิบดี วันพุธเป็นอุบาทว์ วันอังคารเป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันศุกร์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๖๐๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๒๔๐ ห่าตกในป่าหิมพานต์ ๑๘๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๑๒๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๖๐ ห่า นาคให้น้ำ ๑ ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๗ ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๙ ส่วน เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

     รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดติดตามต่อได้ที่เวบของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติดังนี้ http://www.culture.go.th/study.php?&YY=2549&MM=3&DD=2 ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดที่สมบูรณ์มาก

     ประเด็นนี้โดยปกติแล้วในสมุดบันทึกและสมุดนัดหมายของผมจะมีรายละเอียดของประกาศสงกรานต์ในแต่ละปีติดไว้เสมอ หากถามว่าจำเป็นอย่างไรนั้น ก็จะขอบอกว่าผมสามารถให้ตำราพรหมชาติได้ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากตาหลวง (พระครูกล้าย ปิยธรรมโม) วัดโตนด เมื่อครั้งบวชเรียน ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจำเป็นมากในการใช้ตำรานี้ โดยถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักที่จะต้องรู้ก่อนลงมือดูฤกษ์ ดูยาม หรืออย่างอื่นตามวัตุประสงค์ที่จะใช้ ครับ จึงขอบันทึกไว้ ณ ที่นี่ด้วย