ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและในวาระครบ 100 ปีของท่านพุทธทาสในเดือนหน้าจึงขออัญเชิญคำสอนของท่านมาเพื่ออวยพรแด่เพื่อนพ้องพี่น้องชาวบล็อก GotoKnow.org

ขอความมีสติ ตื่นรู้จงอยู่คู่ทุกท่านเสมอ