การฝึกงานวันที่ 12 เมษายน 2549

 

  • ทำ mindmap ต่อจากวันที่ 11 เมษายน 2549
  • ใช้โปรแกรม freemind
  • มีการสร้าง link เอกสาร pdf และ html

จุดสังเกตในการทำ mindmap

  • ไม่เน้นความสวยงาม
  • เน้นความเรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย กะทัดรัด
  • มีการย่นข้อความ ใส่หัวข้อไว้ แล้วทำ link เพื่อให้สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้
  • ทำให้สามารถจัดลำดับทางความคิดได้ดี และสมบูรณ์
  • สามารถทำการแก้ไขได้ในภายหลัง 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)