คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาล้อเลียน (RAM, DOS never say ...)

จากหัวข้อ "คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาล้อเลียน"

 

RAM 

ย่อมาจาก Random Access Memory แปลตามศัพท์บัญญัติว่า แรม (หน่วยความจำเข้าถึงโดยการสุ่ม) แต่ถูกนำมาล้อเลียนเสียใหม่ว่า RAM เป็นตัวย่อมาจาก Rarely Adequate Memory ซึ่งจะหมายความว่า หน่วยความจำที่ยากเกินจะเพียงพอ

 

 

 

DOS never say GOOD command and file name 

เป็นประโยคที่ล้อเลียนคำสั่ง DOS อันมีที่มาจากการทำงานของ DOS ซึ่งโดยปกติหากเราพิมพ์หรือใช้คำสั่งผิด จะมีคำว่า Bad Command and file name ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอแต่ถ้าเราทำถูกกลับไม่มีข้อความ Good command and file name ขึ้นมาให้เราเห็นแต่อย่างใด

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (26 ม.ค.2552).

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่ง

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์#ราชบัณฑิตยสถาน#dos#ram#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#bad command and file name#random access memory#rarely adequate memory#คำศัพท์ล้อเลียน

หมายเลขบันทึก: 237712, เขียน: 26 Jan 2009 @ 15:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะได้เรียนรู้เพิ่มเติมคำศัพท์ ขออนุญาต coppy ไปจัดบอร์ดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ท่าน ผอ.บวร :)

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ คุณครู ทรายชล :) ... อย่าลืมนำรูปการจัดบอร์ดมาโชว์กันบ้างนะครับ