ได้นำโครงงานเปลือกไข่ไล่มดมานำเสนอตามที่ผู้สนใจขอมาแล้วค่ะหวังว่าคงเป็นตัวอย่างได้บางส่วนในการทำโครงงาน และนำโครงงานมาทำใช้เองในบ้านเป็นการประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ถ้าได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะค่ะ ผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ครั้งต่อไปจะนำเสนอโครงงานกระดาษจากเปลือกทุเรียนค่ะ คงไม่นานเกินรอ

 

ดาวน์โหลด โครงงานเปลือกไข่ไล่มด