ทีมวิจัยนำโดย Dr. Leonie Heilbronn จาก Pennington Biomedical Research Certer แห่ง Louisiana State University ตีพิมพ์ใน JAMA ว่าผลการทดลองในคนใช้เวลา 6 เดือน   ให้กินอาหารที่ปริมาณคาลอรีลลดลง 12.5%   และออกกำลังเผาผลาญพลังงานอีก 12.5%   ได้ผลสำคัญ 3 ประการที่บ่งชี้ว่าจะทำให้อายุยืน
 (1) ระดับอินซูลินในเลือดในช่วงอดอาหารลดลง
 (2) อุณหภูมิร่างกายลดลง
 (3) oxidizing damage ต่อ DNA ลดลง

         มีผลการวิจัยชิ้นอื่นที่พบว่าคนที่กินอาหารแคลอรีต่ำ   แต่ได้รับธาตุอาหารสมดุลเป็นเวลา 6 ปี   หัวใจจะทำงานคล้ายหัวใจคนหนุ่มสาว

Ref   ชื่อรายงานผลการวิจัย : Comprehensive Assessment of the Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy (Calorie)

         อ่านจากเดอะเนชั่น 6 เม.ย.49

วิจารณ์  พานิช
 8 เม.ย.49