ดิฉันได้ไปพบบทความนี้มาโดยบังเอิญ ซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นประโชยน์กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก หลายท่านก็คงจะมีแล้วแต่อีกหลายท่านอาจจะยังไม่มี (อิอิ) ไม่ว่ากัน เราสามารถนำไปบอกต่อ หรือ นำไปใช้กับบุคคลในครอบครัวของเราได้ ลองดูนะคะ

ช่วยลูกทำการบ้านเป็นผลเสีย ดีที่สุด คือ "ให้อยู่เฉยๆ"
พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนเก่งด้วยกันทั้งนั้น หลายคนถึงกับลงทุนช่วยลูกทำการบ้านให้ด้วยทุกวัน แต่ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาชาวเยอรมันเตือนว่า การช่วยเหลือมากเกินไป กลับจะไปขัดขวางความเจริญก้าวหน้า เขาแนะนำว่า “บางทีพ่อแม่จะช่วยลูกให้ดีที่สุด คืออยู่เฉยๆ”

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวชี้ว่า “การทำการบ้านไม่ใช่เพียงแต่เพื่อให้ผลลัพธ์ในสมุดการบ้านถูกต้องเท่านั้น แต่เพื่อความพัฒนาของเด็ก และเพื่อให้เด็กรู้จักคิดได้เองด้วย พร้อมกันนั้นเด็กก็จะได้รู้ว่า การจะทำงานให้เกิดผลดีและประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องใช้ความพยายาม”

นายอุลริช ทรอทเวน แห่งสถาบันแมกซ์ แพลงค์ เพื่องานวิจัยการศึกษาแนะนำว่า พ่อแม่ ควรจะช่วยลูก ก็แต่เมื่อถูกร้องขอเท่านั้น และควรจะร่วมกับลูกค้นหาวิธีแก้ปัญหา และการเข้าถึงตัวปัญหา เพื่อเด็กจะได้ทำได้ด้วยตัวของเขาเอง “พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรจะถึงกับยืนคอยเฝ้าอยู่ข้างๆลูก เมื่อเวลาทำการบ้าน”

ผู้เชี่ยวชาญอีกผู้หนึ่งนายโจเซพ เคราส์ ได้กล่าวให้ความเห็นว่า “พ่อแม่ควรจะทำตัวเป็นหลัก เพื่อให้ลูกเกิดความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่ใช่ทำตัวเหมือนกับผู้ช่วยของครู เพราะหากพ่อแม่คอยจ้ำจี้จ้ำไชอยู่เนืองๆ ลูกอาจจะหลบแอบไปทำการบ้านไม่ให้เห็นก็ได้”.

บทความนี้ได้มาจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2549 หน้า 7

ไม่ทราบว่าคุณเห็นด้วยกับบทความข้างบนไหมคะ แสดงความคิดเห็นได้นะคะ เพื่อเป็นวิจารณญาณ ในการปฏิบัติ และปรับปรุงแก่การเลี้ยงดูบุตร กับบุคคลที่สนใจคะ
ดิฉันของแสดงความขอบคุณกับข้อคิดเห็นล่วงหน้าเลยนะคะ