ลปรร เพื่อขับเคลื่อน ม.ข

 หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ และ กรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ ตามคำสั่งที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๓๕๗๔ และ ๓๕๗๕ ออกเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพื่อเป็นการ สนับสนุน และ ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ โดยใช้การบริหารจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของพวกเรา "ชาวมอดินแดง"

 ขอเรียนเชิญ "พวกเราชาวมอดินแดง เลือดสีอิฐ" ร่วม

 แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ และ ช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารศูนย์บริการวิชาการ

 กรรมการท่านใดจะให้ความเห็นล่วงหน้า ส่งมาลงใน Blog นี้ได้เลยครับ

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ

 ๑.การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

 ๒.การพัฒนางานโดยใช้กระบวนการ KM

 ๓.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

 ๔.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 สุขสันต์ "วันปีใหม่ไทย ๒๕๔๙" ครับ

JJ