บันทึกแรกของการ  แลก เปลี่ยน เรียน รู้
งานรักษาความปลอดภัยจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
มหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ก้าวไปข้างหน้า

อรุณ  จันทุมา