ตามที่ เราได้กำหนดการลงพื้นที่เพื่อทำ R2R "จิตเวช"  เรื่องผู้ป่วย"ฆ่าตัวตาย" (suicide) ทำให้ทราบว่า..สาเหตุและมองเป็นประเด็นที่นำไปสู่การทำร้ายตนเอง..จนถึงการฆ่าตัวตายของคนในพื้นที่...ที่เป็น case สาเหตุสำคัญนั้นมักมาจากปัญหาครอบครัว..ความไม่เข้าใจ..กันและกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและคิดว่าตนไม่มีใคร..จึงเลือกตัดสินใจแก้ปัญหา...เช่นนี้

 

 

          จากประเด็นสาเหตุ..ที่เราพบ..สิ่งที่เราต้องรีบลงไป "ร่วมด้วยช่วยกัน" กับครอบครัว ชุมชน..ในพื้นที่ คือ การหาแนวทางในการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ดังกล่าว