GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ขนาดของตัวอย่าง...แค่ไหนถึงพอ...

ขนาดของตัวอย่างมีความจำเป็นต่อสถิติและการวิจัย

           ขนาดของตัวอย่าง

    1. ตัวแปรที่ศึกษาคืออะไร
                - สัดส่วน
                - ค่าเฉลี่ย
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้
    3. % ความมั่นใจของผลศึกษา
    4. ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา
     5. ขนาดของประชากร
   ตัวอย่างที่ 1
    1. ศึกษาสัดส่วน
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้ 0.02
    3. ต้องการความมั่นใจ 95%
    4. ความแปรปรวน = (0.5)(0.5) = 0.25
    5. ประชากร = 200
   ตัวอย่างที่ 2
    1. ศึกษาค่าเฉลี่ยความเห็นที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1,2,3,4 ถึง 5
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้   .5  คะแนน

     3. ความมั่นใจในการตัดสิน 95 %
     4. ความแปรปรวน 1
     5. ประชากร 200

กฎชาวบ้านขนาดตัวอย่าง
    ประชากรขนาดเล็ก  ใช้   20%
    (ไม่เกิน 500 หน่วย)
   ประชากรขนาดกลาง  ใช้  10%
   (500 - 1000 หน่วย)
  ประชากรขนาดใหญ่  ใช้ 5% หรือ 384
  (1000 หน่วย ขึ้นไป)
  วิธีการแบ่งกลุ่ม
   1. แบบแบ่งชั้น
   2. แบบแบ่งกลุ่ม
   3. แบบเป็นระบบ
   4. แบบอย่างง่าย
   5. แบบผสมผสาน

 ขนาดตัวอย่าง : เท่าไรจึงจะพอ
             
(ทฤษฎี)
 วิธีสุ่มตัวอย่าง :
วิธีไหนจึงจะเป็นตัวแทน
             (ปฏิบัติ)
 หน่วยตัวอย่าง
 หน่วยให้ข้อมูล
 - บุคคล  ให้ข้อมูลของตัวเอง
 - ครอบครัว  ให้ข้อมูลของครอบครัว
 - หน่วยงาน  ให้ข้อมูลของหน่วยงาน
          วันนี้พอแค่นี้ก่อน นะครับ ท่านใดมีปัญหาโปรดถามมา…. นะครับ

         


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 23687
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 121
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ตอบคำถาม 5 ข้อ ข้างบนแล้วแทนสูตรได้เลยครับ

คณิต

เรียนอาจารย์คณิตค่ะ

หนูกำลังจะทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในวิธีการรักษาผู้ป่วยค่ะ เป็นงานวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นเฉพาะรายที่เป็นมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ ที่มารับการรักษาที่ทำงานหนูค่ะ หนูสามารถกำหนดกลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นจำนวน case ทั้งปีแล้วนำมาหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมได้หรือไม่คะ และมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ หนูอ่านคำถาม 5 ข้อของอาจารย์ด้านบนแล้ว แต่หนูยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ทราบถึงความหมายและวิธีการกำหนดปัจจัยแต่ละข้อค่ะ หนูรบกวนขอไฟล์หนังสือที่มีรายละเอียดเรื่องนี้จากอาจารย์ทางอีเมลล์ด้วยจะได้ไม๊คะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโทษค่ะ หนูลืมให้เมลล์ค่ะ [email protected]

อาจารย์คะ หนูจะใช้สูตรที่อาจารย์ให้ อ.ทัศนัย มาใช้ได้ไม๊คะ รบกวนอาจารย์อธิบายซักนิดได้ไม๊คะว่าตัวแปรแต่ละตัวคืออะไร กำหนดอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อการคำนวณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

ตอนนี้กำลังทำวิจัยเรื่อง "ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันโรคมะเร็งของผู้บริโภค" ไม่ทราบจำนวนประชากร ต้องการค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ก็รบกวนถามอาจารย์แค่นี้ค่ะ ([email protected])

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ครับ ขอเรียนถาม สูตรของยามาเน่ ที่บอกว่าความเชื่อมั่น95% และมีความคลาดเคลื่อน 1% 2% 3% 4% 5% ตามตารางครับ จึงสับสนว่าความเชื่อมั่น 95 แสดงว่าคลาดเคลื่อนได้แค่ 5 หรือทั้ง 2 ส่วนไม่ได้สัมพันธ์กันครับ อีกตารางที่บอกความเชื่อมั่น 99 % แต่ก็มีคลาดเคลื่อน 1-5 เหมือนกัน กำลับสับสนครับ อาจารย์ช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ค่าความเชื่อมั่นกับค่าความคลาดเคลื่อนเป็นคนละตัวกันครับ

ความคลาดเคลื่อนหมายความว่า ตัวสถิติกับตัวพารามิเตอร์ต่างกันเท่าใด

ความเชื่อมั่นหมายความว่า เราเชื่อผลการประมาณขนาดตัวอย่างได้เท่าใด

เรียนอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังเรียน ป.โท และกำลังจะทำวิทยานิพนธ์แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ ดิฉันทำ descriptive correlational

research ในเรื่อง สมรรถภาพการได้กับพฤติกรรมการปกป้องอันตรายจากเสียง ค่ะ ไม่ทราบสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่ะ และไม่แน่ใจว่าจะใช้สูตรของยามาน่ ได้รึป่าว ประชากรทั้งหมด 929 คนค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา มี 272 คน รบกวนอาจารย์คณิต ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อาจารย์คะ หนูกำลังหัดทำวิจัยอยู่ค่ะ อยากรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกใช้สูตรในการคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างของ yamane อาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ไม่งั้นหนูทำวิจัยต่อไม่ได้แน่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะนะคะนะคะนะคะ

เรียนท่าน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เข้าบล็อคนี้มาโดยบังเอิญ และตัวเองกำลังจะใช้สูตร Yamaneในการทำวิจัย แต่ไม่ทราบคำจำกัดความ เหตุผลที่เลือกใช้ (คิดว่าตัวเองอาจใช้ผิดๆ) และน่าจะสับสนถึงวิธีการ จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะผม ที่ [email protected] หน่อยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ธนกร หนุนทรัพย์

เรียน อ. คณิต ขอความรู้ด้วยครับ เนื่องจาก อยากทราบการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ขอ file ด้วยครับ [email protected]

ขอบคุณมากครับ

ขอความกรูณาด้วยนะครับ

อยากอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนเรื่องการหาขนาดตัวอย่างน่ะครับ

เจริญพรท่านอาจารย์ดอกเตอร์คณิตนะครับ

อาตมา(หลวงพี่)ขอฝากตัวเป็๋นศิษย์ด้วยคนนะครับ ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ อยากทราบเกี่ยวกับสูตรยามาเน่อะน่ะครับ ว่าจำนวนประชากรน้อยที่สุดเท่าไหร่ครับผมจึงจะใช้สูตรยามาเน่ได้ ของที่อาตมากำลังทำอยู่ประชากร 102 คนครับผม

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดอกเตอร์นะครับ

ด้วยความนับถือ

....เจริญพร.....

พระปรีชา สุดใจ มรภ.เทพสตรี

เรียน อ.คณิต

ยังสับสน งงมากกับการเลือกใช้สูตรในการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

Yamane

Krejcie &Morgan

ใช้เมื่อไหร่ อย่างไรคะ

รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วย จะเป้นพระคุรอย่างสูงค่ะ

[email protected]

[email protected]

การตารางสำเร็จรูปไม่ว่าของใคร ต้องดูข้อจำกัดของตารางก่อน

และต้องถามตัวเองว่าจะเอาตัวอย่างไปทำอะไร ดังคำถามนำข้างต้น

จึงจะอธิบายให้ได้ ปกติการใช้ตารางสำเร็จรูปขนาดตัวอย่างที่ได้จะ

over estimate ครับ ถ้าไม่ห่วงเรื่องข้อจำกัด ด้าน เงิน และเวลา ก็ใช้ได้ครับ

คณิต

อยากทราบว่าทำไมการเลือกใช้สูตรในการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

จึงต้องใช้ Yamane

เรียนท่านอาจารย์คณิต ไข่มุกข์

ดิฉันกำลังเรียน ป.โท และกำลังจะทำวิทยานิพนธ์อยู่ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างอิงของการใช้สูตรYamane คือดิฉันใช้วิธีหากลุ่มตัวอย่างแบบนี้ ดิฉันไม่ทราบว่าจะอ้างอิงอย่างไรเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาให้หาแหล่งอ้างอิงด้วยและคำจัดกัดความของสูตร Yamane ขอความกรุณาอาจารย์ช่วบชี้แนะด้วยนะคะ ที่ [email protected]

ถ้าไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรจะคำนวณหาขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมได้อย่างไรค่ะ

ทางเลือกคือ

1. ใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างแทน

2. ใช้ความแปรปรวนสูงสุด

คณิต

อาจารย์ครับ ผมอยู่เชียงใหม่ นานแล้ว ผมอยากเจออาจารย์

มาเชียงใหม่จะเลี้ยงข้าวซอย ถ้ามาเวลาราชการเจอได้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอยู่กลางเวียงเลย

สวัสดีค่ะอาจารย์ คณิต

ดิฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์ทางด้าน regression อยู่น่ะค่ะ เลยอยากจะรบกวนถามอาจารย์ว่าตัวอย่างขนาดเล็กในทาง regression นั้น ควรมีขนาดตัวอย่างประมาณเท่าไรค่ะถึงจะเรียกว่ามีขนาดตัวอย่างเล็กได้

รบกวนอาจารย์ชวนตอบด้วยน่ะค่ะ

200 ครับ

  • มาทักทายอาจารย์
  • เย้ๆๆๆๆๆ
  • อาจารย์สบายดีไหมครับ

สบายดีเมื่อไรเข้ามา มทส ก็ แวะ กินน้ำชา ได้

คณิต

  • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
  • อาจารย์สบายดีนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

นู๋มีเรื่องไม่เข้าใจและไม่สามารถหาหคำตอบได้ ว่า สรุปแล้วการเลือกใช้การกำหนดขนาดตัวอย่าง ตามแบบYamane และ Krejcie &Morgan มีความแตกต่าง หรือมีข้อจำกัดในการเลือกใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กัยวิธีการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ งานวิจัยของหนูทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ หนูเลือกใช้ Krejcie &Morgan ได้รึป่าว เคยทราบว่าการกำหนดขนาดตัวอย่างวิธี Yamane มีปัญหาที่เป็นที่โต้แย้งกันอยู่ จริงรึป่าวค่ะ แล้วหนูควรจะเลืกใช้อ่ะไร

ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาศนี้ สำหรับคำตอบที่จะช่วยไขความกรพจ่างในการทำงานวิจัยของหนูต่อไปค่ะ

ปล. หนูเห็นในคห.ที่ 36 อาจารย์บอกว่าต้องดูข้อจำตัดของตารางหนูไม่ทราบจริงๆค่ะว่าสามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ไหน

ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

([email protected] ถ้าอาจารย์จะกรุณา)

เรียนท่านอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังทำโปรเจคเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน และได้สุ่มสัมภาณ์หรือแบบสอบถาม แต่มีปัญหาเรื่องการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง จะใช้สูตรไหนคะ

มีจำวนครัวเรือนทั้งหมด 2,250 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,099 คน

ดิฉันขอความกรุณาส่งสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณด้วยนะคะ

[email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

เรียนท่านอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังทำโปรเจคเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน และได้สุ่มสัมภาณ์หรือแบบสอบถาม แต่มีปัญหาเรื่องการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง จะใช้สูตรไหนคะ

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,250 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,099 คน

ดิฉันขอความกรุณาส่งสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างด้วยนะคะ

[email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

เรียนท่านอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังทำโปรเจคเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน และได้สุ่มสัมภาณ์หรือแบบสอบถาม แต่มีปัญหาเรื่องการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง จะใช้สูตรไหนคะ

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,250 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,099 คน

ดิฉันขอความกรุณาส่งสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างด้วยนะคะ

[email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ต้องบอกว่าตัวแปรที่จะศึกษาคืออะไรด้วยครับ จะได้ประมาณความฃแปรปรวนให้ได้ และประมาณความคลาดเคลื่อนให้ได้ครับ

ตัวแปรที่จะศึกษาคือศึกษาการมีส่วนร่วมของแต่ละหลังคาเรือนว่ามีการจัดการขยะอย่างไรคะ

[email protected]

ตัวแปรที่จะศึกษาคือค่าเฉลี่ย คะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

[email protected]

เป็นค่าเฉลี่ยของอะไร ครับ เพราะต้องรู้พิสัยของค่าตัวแปรจึงจะประเมิน

ความแปรปรวนและค่าความคลาดเคลื่อนได้ครับ

คณิต

เรียน อาจารย์คณิต ไข่มุกต์

ดิฉันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ตอนนี้กำลังทำวิจัย กำลังหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง แต่กณีที่เราไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน เราจะหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไรค่ะ เคย search หาเจอว่าใช้สูตร n = p(1-p)Zกำลัง2 หารด้วย eกำลัง2 เห็นตัวอย่างที่เค้าทำมาแล้วไม่ทราบว่าเค้าเอาพีมาจากไหนยังไงค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์ครับ

ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่กำลังศึกษาปริญญาโท พอดีท่านอาจารย์ที่บรรยายเค้าพูดออกมาว่า "สูตรการคำนวณของ ยามาเน่ มีคนนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของสูตร ว่ามาได้อย่างไร " หากอาจารย์ทราบรบกวนตอบด้วยนะครับ

ขอบพระคุณครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากจะทราบความต่างของสูตร ยามาเน่ และสูตืที่เค้าเอาไว้หาขนาดตัวอย่างเรื่องค่าเฉลี่ย และค่าสัดส่วนนะค่ะ ว่าใช้ต่างกันยังไง ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ยามาเน่ เป็นการประมาณจาก max variance ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ได้

จะ over estimate ครับ

คณิต

กราบเรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต

หรือทุกท่านสมาชิกศิษย์ของอาจารย์ ที่เคารพ

รบกวนขอตารางสำเร็จรูป

ที่มีบอกจำนวนนะค่ะ

เคยมีแต่หาไม่เจอ

กราบขอบคุณ

ออรา

เรียน อาจารย์คณิต ตอนนี้หนูทำโปรเจคจบแต่ติดที่ตรงคิดค่า ยามาเน่ เพื่อที่จะนำมาทำโปรเจค โดยหนูมีจำนวนประชากร 490 คน หนูไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้รู้ว่า ยามาเน่ ยอมรับ ได้เท่าไหร่ อาจารย์ช่วยกรุณาสอนหนูทีนะคะ

จะเป็นพระคุณอย่างมาก

ขอบุณค่ะ

ต้องตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนถึงจะคำนวณได้ครับ

1.พารามิตอร์ที่ทดสอบคืออะไร

2.ตัวแปรตามที่ศึกษาคืออะไร

3.พิสัยของตัวแปรตาม

4.ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

5.ระดับความมั่นใจในการตัดสินใจ

คณิต

กำลังศึกษาเรื่องความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ทราบจำนวนประชากร จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ดีคะ โดยจำแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มตามตัวแปรอาชีพ

ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ด่วนมาก

ตอบ 5 ข้อข้างบนมา และจะประมาณให้ครับ

สวัสดีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันเข้ามาโดยบังเอิญเช่นกันค่ะ เห็นว่าเป็นบล๊อกที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่ดีมาก พอดีกำลังศึกษาหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำงานวิจัยอยู่ จึงขอเรียนขอความรู้จากท่านอาจารย์ ต่อยอดจาก บล๊อกที่ท่านได้กล่าวมา ดังนี้ค่ะ

กรณีประชากรขนาดใหญ่ ไม่ทราบจำนวน ที่แน่นอน เราจะใช้สูตรอะไร ของใคร ในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

เข้าใจว่าถ้าทราบจำนวนประชากร สามารถใช้สูตรของยามาเน่ได้

และจากที่อาจารย์ตอบความเห็นที่ 1 ว่าจะส่ง power point และวิธีการคำนวณไปให้ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งให้ดิฉันด้วยนะคะ

ที่ e-mail : [email protected] ต้องการด่วนเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณคำถามและคำตอบของอาจารย์มากเลยนะคะ

หนูกำลังทำการบ้านงานวิจัยส่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ได้บันทึกของอาจารย์นี่แหละค่ะช่วยชีวิต

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

สวัสดีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันเข้ามาโดยตั้งใจเลยค่ะ กำลังกลุ้ม..ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องความรู้และการปฏิบัติตนของประชากรในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สมมติฐาน..ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก)และก็มีข้อสงสัยในการเลือกใช้วิธีในการคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรที่ศึกษา มี 2010 คน ลองคำนวนโดยใช้สูตรยามาเน่แล้วได้ กลุ่มตัวอย่าง 334 คน ดิฉันคิดว่าก็มีจำนวนมากอยู่ จึงขออนุญาติสอบถามท่านอาจารย์ว่าดิฉันจะมีวิธีอื่นอีกไหมคะ ช่วยแนะนำทีค่ะ (เคยศึกษาในเวบ สูตรของยามาเน่ ว่าเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน e หน่วย ที่ระดับความเชื่อมั่น (1- µ)% ในกรณีที่ประชากรมีจำนวนแน่นอน )

รบกวนอีกนิดค่ะ อยากได้เอกสารความรู้ของอาจารย์มาศึกษาเช่นกันค่ะ

[email protected]

เรียนอาจารย์

ดิชั้นได้เข้าบล๊อกนี้มาโดยบังเอิญเช่นกัน ตอนกำลังศึกษาระดับปริญญาโทและทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ จึงอยากจะรบกวนขอไฟล์หนังสือเกี่ยวกับการหาขนาดของประชากร และการคำนวณspssค่ะ ถ้าไม่มีรบกวนอาจารญ์กรุณาชี้แนะด้วยว่าจะหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใด

e-mail : [email protected] ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ดีรตา

เรียน รศ.ดร. คณิต

ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งฝึกทำโครงร่างวิจัย ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งสูตรวิธีการคำนวณด้วยคะ ตอนนี้มีปัญหาดังนี้คะ

1.การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ yamane (ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอดปีละ328ราย)

2.ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมการจัดการความปวด (เหมาะสม/ไม่เหมาะสม),ระดับความปวด 0-10(0ไม่ปวดเลยและ10ปวดมากที่สุด) มีการให้ความรู้ก่อนผ่าตัดแต่วัดผลของพฤติกรรมและระดับปวดหลังผ่าตัดในวันที่2และ3

3.แบบวิจัย post test only, test-retest และKR20-21 เป็นอย่างไรและสูตรควรใช้อย่างไรคะ

ดิฉันมีปัญหาถามอาจารย์มากเลยขอรบกวนอาจารย์คณิต ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ถ้าเป็นการวิจัยทั่วประเทศไทย

ควรใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไหร่คะ?

คงหมายถึง N ไม่จำกัด ลองไปตอบคำถาม 5 ข้อด้านบนก่อนก็จะประมาณได้ครับ

พอดีผมบังเอิญมาเจอบลอคนี้พอดีครับ

ตอนนี้ผมทำวิจัยในชั้นเรียน

นักเรียน550 คน ผมไม่ทราบวิธีหากลุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบแบบสอบถามครับ

ไม่ทราบว่าคิดยังไง

ขอบพระคุณท่านอาจารมากครับ

คงหมายถึงตัวอย่างในการ tryout เครื่องมือใช่ไหมครับ

ถ้าใช่ก็ไม่ต้องใช้สูตรหรอกครับ สุ่มมา 30 ก็พอ

คณิต

ขอบพระคุณท่านอาจารมากเลยนะครับ

ได้ท่านอาจารเลยคืบหน้าไปอีกขั้น

มีข้สงสัยมาถามอาจารย์อีกแล้วครับ

ต่อจากข้างบนที่ถามไปนะครับพอเรานำเครื่องมือมาให้กลุ่มตัวอย่าง30คนทำแล้ว

สใช้สูตรอะไรคิดหาความเชื่อมั่้นของแบบสอบถามของผมครับ

อาจารย์ช่วยบอกสูตรและวิธีคิดทีนะครับ

ขอบพระคุณมากเลยครับ

เรียน อารย์คณิต

นู๋กำลังทำงานวิจัยอยุ่ค่ะ แต่กำลังงงเรื่องการคำวนขนาดตัวอย่างประชากรอยุ่คะ คือเริ่มไม่ถุกว่าต้องทำอย่างไรก่อน

รบกสนอาราย์ช่วยตอบหน่อยนะคะ นี่เมลนุ่คะ [email protected] รบกวนด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

คือหนู มีประชากรทั้งหมด 141 คน

จะต้องใช้สูตรอะไรในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

แล้วทำไมต้องใชสูตรนี้ค่ะ

รบกวนหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบคำถาม 5 ข้อข้างบนก็จะบอกเหตุผลได้ครับ

คณิต

อาจารย์ครับคือ ผมtryout แบบสอบถามทัศนคติ ซึ่งยกตัวอย่างมา30คน อาจารย์ที่มหาลัยเค้าให้บอกมาด้วยว่าหามาได้อย่างไร30คน

ไม่ทราบว่าอาจารย์พอมีวิธีแนะนำบ้างมั้ยครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ

ความจริงคำตอบนี้เป็นเรื่องนักวิจัยไม่ใช่นักสถิติ นักวิจัยสามารถตั้งเกณฑ์ด้วยเหตุผลที่จะทำให้ตัวอยางเป็นตัวแทน

ถ้าเป็นแค่นักสถิติก็ตอบว่าสุ่มมาครับ

เรียนอาจารย์

ตอนนี้หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ ใช้สูตรการคำนวนตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วน กรณีทราบขนาดประชากร

ดังนี้

การขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจเพื่อการประมาณสัดส่วน

จากสูตร

n = NZ2 /2 P (1-P)

e2(N-1)+ Z2 /2 P (1-P)

= (1.96)2 (5000)(0.64)(1-0.64)

(1.96)2 (0.64)(0.36)+(5000-1)(0.05)2

= 4423.68

13.37

n = 330.86

สูตรคัดลอกได้ไม่ครบนะคะ

แต่คิดว่าอาจารย์คงช่วยหนูได้ คือหนูอยากสอบถามอาจารย์ว่าใครเป็นผู้ค้นคิดสูตรนี้คะ

หนูพยายามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ แม้ในตำราสถิติที่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ระบุไว้

ขอความกรุณาด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

อาจารย์คะ หนูเข้ามโดยบังเอิญคะ หนูกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ ตอนนี้หนูมีปัญหาเรียนถามอาจารย์ค่ะ หนูนำเครื่องมือไปทำการทดสอบโดยการถาม 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ เมื่อเก็บเสร็จแล้วหนูต้องนำไปทำอย่างไรต่อคะ

ข้อ 80 มี solve ใน สถิติพื้นฐาน บทที่ 6 สำนักพิมพ์น้ำฝน โดย อาจารย์คณิต

ข้อ 81 ต้องถามจะทำอะไร หรือหาคำตอบอะไรจะได้แนะนำถูก

คณิต

เรียน รศ. ดร. คณิต

ดิฉันรบกวนเรียนถามอาจารย์ค่ะเรื่องวิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ N ค่ะ โดยมีสูตรดังนี้

n = (Z α + Zβ) 2 2σ d2

δ 2

ซึ่งได้มาจากหนังสือของอาจารย์วรรณชนก จันทชุม ที่ มข แต่อยากจะทราบเจ้าของสูตรที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาคือใครค่ะเพราะว่าจะอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ ไม่แน่ใจว่าใช่ schlesselman, 1973 หรือเปล่าค่ะ จึงขอรบกวนถามอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อภิญญา

หนูอยากเก่งคณิตมีวิธีทำให้หนูเก่งคณิตไหม

หนูอยากเก่งคณิตมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เรียนท่าน รศ.ดร.คณิต ที่เคารพ

ท่านอาจารย์สบายดีนะครับ จำลูกศิษย์คนนี้ได้ไหมครับที่ท่านอาจารย์กรุณามาเป็นกรรมการสอบเกี่ยวการประมาณค่าแบบบูทสแตรปในการวิเคราะห์พหุระดับ ป.เอก วิจัย นะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ถ้าตัวอย่างมี n=25 สามารถคำนวณสถิติ ได้รึเปล่าคะ

จะใช้ทดสอบหาความแตกต่างก่อน-หลัง อ่ะคะ

ได้ครับ เพราะค่าสถิติมี องศาแห่งความเป็นอิสระ ปรับค่าอยู่แล้ว

คณิต

สวัสดีครับท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์

ตอนนี้ผมกำลังศึกษา ป.โท อยู่ครับ กำลังศึกษากี่ยวกับการหาขนาดของตัวอย่าง ซึ่งผมลองหาหนังสือของอาจารย์ห้องสมุด แต่ไม่มีครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีในรูปแบบไฟล์หรือไม่ครับ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ครับ ขอบคุณครับ

e-mail ผมครับอาจารย์

[email protected]

และ

[email protected]

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ ที่เคารพ

อาจารย์ครับตอนนี้ผมกำลังวิเคราะห์บทความการวิจัย จากวารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

เรื่องผลของการใช้โปรแกรมการจัดการอาการหูแว่วต่อพฤติกรรมการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยโรคจิตเภท

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 คน

อยากทราบว่า เค้าใช้วิธีคิดแบบใดในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วมาแบ่งกลุ่มละ 15 คน

มีสูตรในการคิด หรืออ้างอิงวิธีเลือกขนาดแบบนี้ได้จากที่ใดครับ อาจารย์

ขอบคุณมากครับอาจารย์

ตอนนี้ทำ zip file เป็น ppt และ excel ไว้แจกครับ ใครสนใจก็ส่ง email address มาก็แล้วกันครับ

รบกวนขอความรู้จากอาจารย์ด้วยค่ะ

e-mail [email protected]

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์

รบกวนขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์

ขอบคุณมากครับ

[email protected]

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ ที่เคารพ

ดิฉันกำลังทำโครงร่างวิจัย เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการควบคุมระดับไขมันในเลืดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง Two group ค่ะ ประชากร 1257 คน (15 ตำบล) แต่ดิฉันสงสัยเรื่องการคำนวนหากลุ่มตัวอย่างค่ะ คือคัดเลือกแบบเจาะจง แต่ว่าไม่ทราบว่า ว่าคำนวนจะหากลุ่มทดลองยังไง หากลุ่มเปรียบเทียบยังไง จะใช้สูตรไหน สำหรับการวิจัย Quasi แบบ 2 Group หรือใช้เกณฑ์อ้างอิงแบบไหนคะ

ขอขอบพระคุณออาจารย์มากค่ะ

วาริน

ขอทราบช่วงค่าระดับไขมันในเลือด (Max,Min) และ Max Error ที่ยอมรับได้ครับ

คณิต

ขอรับ Zip File ทั้ง PPT and Excel ด้วยครับ

รบกวนส่งที่ [email protected]

[email protected]งครับ

พิทักษ์

ตามคนที่บอกว่า กำลังศึกษาวิธีการหาขนาดของตัวอย่าง โดยไม่ทราบจำนวนประชากร ซึ่งผมลองหาหนังสือตามที่อาจารย์ได้แนะนำ (ดังกระทู้ข้างต้น)แต่ก้อไม่มีหนังสือในห้องสมุดครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีในรูปแบบไฟล์หรือไม่ครับ

กระผมก็มีปัญหาเหมือนตามที่ข้างบนนะครับ จึงอยากขอรูปแบบไฟล์บ้างครับ จะได้ทำวิจัยต่อได้ครับ

รบกวนอาจารย์ส่งไฟล์เอกสารให้เช่นกันค่ะ

[email protected]

เรียนท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันเข้ามาโดยอยากสอบถามเกี่ยวกับการคิดสูตรยามาเน่่ค่ะ เห็นว่าเป็นกระทู้ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่ดีมาก พอดีดิฉันกำลังศึกษาปริญาโทและกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับการหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำงานวิจัยอยู่ จึงขอเรียนขอความรู้จากท่านอาจารย์ ต่อยอดจาก กระทู้ที่ท่านได้กล่าวมา ดังนี้ค่ะ

กรณีประชากรขนาดใหญ่ ไม่ทราบจำนวน ที่แน่นอน เราจะใช้สูตรอะไรค่ะ อ้างอิงจากไหน ใครแต่ง ในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

เข้าใจว่าถ้าทราบจำนวนประชากร สามารถใช้สูตรของยามาเน่ได้

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตอบให้ด่วนได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รบกวนอาจารย์ส่งไฟล์เอกสารเรื่องการคำนวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เช่นกันค่ะ โดยเฉพาะหลักการของยามาเน่ค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

รบกวนอาจารย์ส่งไฟล์เอกสารเรื่องการคำนวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เช่นกันค่ะ โดยเฉพาะหลักการของยามาเน่ค่ะ [email protected]

[email protected]่ะ

เรียนท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

หนูอยากจะทราบสูตรในการคำนวณขนาดตัวอย่างกรณีที่ไม่มีผู้ศึกษามาก่อน ประชากรขนาดใหญ่่ ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน และหากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและระยะเวลาในการศึกษาจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณคะ รบกวนอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ

และรบกวนอาจารย์ส่งไฟล์เอกสารเรื่องการคำนวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ด้วยนะคะ [email protected]

[email protected]งค่ะ

ผมเป็นนิสิตปริญญาโทครับ อ.คณิต

ตอนนี้ผมมีปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของผมครับ เรื่องการหากลุ่มตัวอย่างแต่ผมไม่ทราบจำนวนประชากรครับ

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการหา เช่น สูตรต่างๆ เพื่อเป็นวิทยาทานในการทำวิทยานิพนธ์ครับ

ขอขอบพระคุณ อ.คณิตเป็นอย่างสูงครับ

E-mail : [email protected]

เรียนอาจารย์คณิต ที่เคารพ

ขอความอนุเคราะห์ไฟล์การคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยของงานที่รับผิดชอบ

เนื่องจากขาดข้อมูลประกอบ การเลือกใช้สูตร การคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ [email protected]

เรียน ท่านอาจารย์คณิต ที่เคารพ

ดิฉันขอความอนุเคราะห์ไฟล์การคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

[email protected]

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

หากต้องการแบ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างขนาดเท่าๆกัน ขั้นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณกี่ตัวอย่างคะ

และมีทฤษฎี หรือคำพูดของนักสถิติท่านใดรองรับว่าสามารถดำเนินการตามนั้นได้

เท่าที่เคยหาข้อมูลมาเห็นว่าประมาณ 50 ตัวอย่างไม่ทราบว่าใช่หรือไม่คะ

อยากทราบรายละเอียด ของพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ให้อ่านด้านบน ต้องพิจารณาเป็นรายๆไป ครับ

โดยต้องตอบ 5 ข้อข้างบนก่อน

คณิต

เรียน อาจารย์คณิต

ตอนนี้ดิฉันกำลังทำวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของผู้บริโภค" โดยที่ไม่ทราบจำนวนประชากร ต้องการค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ก็รบกวนถามอาจารย์ด้วยนะคะ หรือหนูสามารถใช้สูตรอื่นได้หรือไม่ เหตุผลที่อาจารย์แนะนำให้ใช้สูตรด้วยนะคะ เพราะหนูกำลังทำวิจัย เผื่ออาจารย์ที่ปรึกษาถามเหตุผล หนูจะได้ตอบถูก รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

e-mail... [email protected]

อยากได้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยค่ะ จะเป๋นพระคุณอย่างยิ่ง

[email protected]

เรียน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

หนูเป็นศิษย์เก่า (มทส.) อีกคนค่ะ กำลังศึกษา ป.โท และ ทำวิจัยอยู่ กำลังหาสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจำนวนประชากร รู้เพียงประชากรมีจำนวนมากค่ะ สามารถใช้สูตร n = P(1-P)Z^2/E^2 ได้หรือไม่คะ

n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

P คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด งานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 0.50 หรือ 50% จากประชากรทั้งหมด

Z คือ ระดับความเชื่อมั่น งานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 95% เท่ากับ 1.96

E คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดไว้ที่ 5 %

จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 แบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ

ปล.หัวข้อวิจัยคือ ปัจจัยเพิ่มผลสัมฤทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรยุคเบบี้บูมเมอร์ส

หากยังไม่ถูกต้อง รบกวนขอไฟล์วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ด้วยอีกคนค่ะ

ด้วยความเคารพ และ ขอบพระคุณอย่างสูง

ยุพเรศ กานต์ธารมาศ

เรียน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

หนูเป็นศิษย์เก่า (มทส.) อีกคนค่ะ กำลังศึกษา ป.โท และ ทำวิจัยอยู่ กำลังหาสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจำนวนประชากร รู้เพียงประชากรมีจำนวนมากค่ะ สามารถใช้สูตร n = P(1-P)Z^2/E^2 ได้หรือไม่คะ

n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

P คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด งานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 0.50 หรือ 50% จากประชากรทั้งหมด

Z คือ ระดับความเชื่อมั่น งานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 95% เท่ากับ 1.96

E คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดไว้ที่ 5 %

จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 แบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ

ปล.หัวข้อวิจัยคือ ปัจจัยเพิ่มผลสัมฤทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรยุคเบบี้บูมเมอร์ส

หากยังไม่ถูกต้อง รบกวนขอไฟล์วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ด้วยอีกคนค่ะ

ด้วยความเคารพ และ ขอบพระคุณอย่างสูง

ยุพเรศ กานต์ธารมาศ

[email protected]

เรียน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

หนูเป็นศิษย์เก่า (มทส.) อีกคนค่ะ กำลังศึกษา ป.โท และ ทำวิจัยอยู่ กำลังหาสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจำนวนประชากร รู้เพียงประชากรมีจำนวนมากค่ะ สามารถใช้สูตร n = P(1-P)Z^2/E^2 ได้หรือไม่คะ

n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

P คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด งานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 0.50 หรือ 50% จากประชากรทั้งหมด

Z คือ ระดับความเชื่อมั่น งานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 95% เท่ากับ 1.96

E คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดไว้ที่ 5 %

จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 แบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ

ปล.หัวข้อวิจัยคือ ปัจจัยเพิ่มผลสัมฤทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรยุคเบบี้บูมเมอร์ส

หากยังไม่ถูกต้อง รบกวนขอไฟล์วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ด้วยอีกคนค่ะ

ด้วยความเคารพ และ ขอบพระคุณอย่างสูง

ยุพเรศ กานต์ธารมาศ

[email protected]

Qausi experimental

One group Pre-test Post test

เลือกลุ่มตัวอย่างควรจะกี่คนและใช้สูตรอะไรหาครับ

มี Paper ที่อ่านใช้การทดลองแบบนี้ และใช้กลุ่มตัวอย่าง 7 คน เหมาะสมหรือไม่

 

ขอรับ Zip File ทั้ง PPT and Excel ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ญาณิศา

[email protected]

หน่วยให้ข้อมูล ใช่ unit of analysis หรือ ไม่ครับ ถ้าใช่ ทำไมไม่แปลว่า หน่วยวิเคราะห์ ครับ งง

เรียนท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

หนูรบกวนอยากจะทราบสูตรในการคำนวณขนาดตัวอย่าง รู้จำนวนประชากรที่แน่นอนคือ 954 ครัวเรือน เทศบาลเลือกแบบเจาะจง แต่หมู่บ้านใช้วิธีสุ่ม จะได้พื้นที่ 5 หมู่บ้าน ส่วนกลุ่มครัวเรือนใช้การสุ่มแบบลำดับชั้นในการเลือกตัวแทนครัวเรือนเพื่อตอบแบบสอบถาม แต่หนูมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดของตัวอย่างที่ต้องใช้ทั้งหมดก่อนที่จะแบ่งเป็นลำดับชั้น เพราะได้ใช้สูตรของ Yamane แล้ว แต่มีการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ว่า งานวิจัยละดับปริญญาเอกไม่ควรใช้สูตรของ Yamane เพราะไม่น่าเชื่อถือ ให้ใช้สูตรอื่น แต่ไม่ได้แนะนำเพี่มเติม เลยไม่รู้จะใช้อันไหนดี อ่านเยอะแต่สับสนเพราะแต่ละเล่มเขียนว่าถ้าทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนก็ให้ใช้ตารางสำเร็รูป สูตรของมอแกรน สูตรของ Yamane ส่วนสูตรของ Cochran ให้ใช้เวลาไม่ทราบจำนวนประชากร แต่บางเล่มบอกใช้ได้เลยสับสนค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วย ณ ค่ะ เพราะต้องส่งวันศุกย์นี้แล้ว

และรบกวนอาจารย์ส่งไฟล์เอกสารเรื่องการคำนวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ด้วยนะคะ [email protected]

[email protected]งค่ะ

เรียน อ.คณิต

กรณีที่ต้องการสุ่มข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อต้องการวิเคราะห์ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตกระบวนการหนึ่ง แต่เราไม่ทราบปริมาณการผลิตทั้งหมดที่แน่นอน เราจะใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบไหนคะ ถ้าเลือกแบบไม่ทราบจำนวนประชากรได้มั้ยคะ

ถ้าใช้แบบไม่ทราบจำนวนประชากร จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้ประมาณ 200-300 ในงานวิจัยเราต้องเก็บค่าหลายช่วง ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถเก็บข้อมูล จะมีทางออกอย่างไรคะ ให้ข้อมูลเราเชื่อถือได้

คำถามคือ

1. กรณีนี้ ใช้สูตรคำนวณกรณีไม่ทราบประชากรได้หรือไม่

2. ถ้าใช้ได้ เราไม่สามารถเก็บได้ เราจะมีทางออกอย่างไรคะ

ขอบคุณมากค่ะ

อรรณฤมล

เรียน อ.คณิต

ตอนนี้หนูกำลังทำโครงการวิจัยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งคะ หนูไม่ทราบว่าจะใช้การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับงานวิจัย โดยหนูจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลค่ะ ประชากรที่ศึกษามีจำนวน 580 คนค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วนะคะ

ขอบคุณคะ

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ ที่เคารพ

ดิฉันกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของวิศวกร โดยจะทำการเก็บข้อมูลจากประชากร(บริษัท) =794

วิจัยนี้จะเป็นการประเมินเพื่อเทียบเคียง สาม กลุ่ม มหาวิทยาลัยด้วยกัน อยากจะทราบว่าดิฉันควรจะใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างสูตรไหนถึงจะเหมาะสมค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

เรียน อาจารย์คับ

ผม กำลังทำวิทยานิพนธ์คับ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ.... พอดีได้เข้ามาเจอการตอบกระทู้แล้วมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คับ

แต่ผมยังยังไม่ค่อยเข้าใจในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างว่ามีความเหมาะสมเท่าใด ในงานวิจัยของผม ผมใช้ สถิติ multiple regression analysis ในการวิเคราะห์ โดยตัวแปรตาม เป็นการตอบแบบ ระดับ 1 2 3 4 และ5

ซึ่งกระผมได้อ่านเจอว่า หากมีการใช้สถิติดังกล่าวแล้ว สามารถกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5-10 เท่า ของตัวแปรอิสระ อยากทราบว่า ถ้าใช้วิธีนี้ มีความเหมาะสมไหมคับ แล้วถ้าหากใช้ สูตร ของ taro Yamane หรือ ตาราง ของ krejcie Morgan ได้หรือไม่คับ ตอนนี้สับสนมากคับ

ขอบคุณคับ

อีเมลล์ [email protected]

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น