นวัตกรรมที่เกิดจากการทำงาน ของ กจน. วลัยลักษณ์

คนของเราได้เรียนรู้การพัฒนาขึ้น ไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าใช้เป็น

เช้านี้ ผมมาร่วมกิจกรรมนำเสนอการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ของวลัยลักษณ์เรา ให้แก่หน่วยงานนำร่อง (ผมเรียกว่า หน่วยรบพิเศษนะครับ) ซึ่งเป็นการริเริ่มและพัฒนาการประเมินผลงานบน Web ด้วยตนเองโดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมจากบุคคลภายนอก นี่แหละครับที่เรียกว่าการพัฒนาคน พัฒนางาน และในที่สุดก็จะพัฒนาองค์กร และเป็นนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นเอง คนของเราได้เรียนรู้การพัฒนาขึ้น ไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าใช่เป็น ก็ต้องขอชื่นชม คุณสมพร (การเจ้าหน้าที่) ที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ และหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้โดยเฉพาะ น้องนักศึกษาของวลัยลักษณ์เอง(น้องกฤติเมธ โอพั่ง และน้องพัชรินทร์ บุญญวงศ์ นักศึกษา MIS)ที่เข้ามาช่วยด้วยใจในเรื่องการพัฒนาระบบเชิงเทคนิค และมีความตั้งใจพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาอย่างทุ่มเท มีความมานะอดทน มีความรับผิดชอบ และมีวิธีคิดที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในงาน เพราะเป้าหมายนั้นเป็นความภูมิใจในผลงานที่จะปรากฏและเป็นที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเอง ซึ่งผมเองในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมใน Compentency ที่ดี ๆ เหล่านี้ที่อยู่ในตัวนักศึกษาของวลัยลักษณ์ (นักศึกษายังดีขณะนี้ แล้วพนักงานของวลัยลักษณ์จะดีขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันนะครับ) อย่างไรก็ตามประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่าการได้เรียนรู้โปรแกรมในวันนี้ ก็คือ พฤติกรรม และวิธีคิดของเพื่อนพนักงานที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ มีความเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริง ๆ ครับ เพราะก่อนการเริ่มต้นการอบรมก็มีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการนำเสนอในเชิงเทคนิค ซึ่งต้องทำให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมกว่า 40 คน ต้องเสียเวลารอพอสมควร แต่ทุกคนก็คอยให้กำลังใจแก่คณะทำงาน  โดยไม่ได้บ่นหรือรู้สึกไม่พอใจอะไรเลย นี่แหละครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจและเป็นบรรยากาศที่ดีมากในการทำงานร่วมกัน ผมอยากจะบอกว่าผมมั่นใจมากที่เดียวว่า กิจกรรม KM ของวลัยลักษณ์เราที่พวกเรากำลังร่วมกันหัดเดินอยู่นั้น เราเดินกันมาถูกทางแล้ว เส้นทางการเดินในแนวคิด KM ของวลัยลักษณ์อาจจะมีความแตกต่างจากที่อื่น ๆ อยู่บ้าง แต่ผมก็เชื่อว่าในที่สุดเป้าหมายของทุกเส้นทางก็คือเป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนำไปสู่องค์กรคุณภาพในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (3)

หนูเคเอ็ม
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังให้กิจกรรม KM ของวลัยลักษณ์ ขอให้เดินอย่างช้า ๆ แต่ว่ามั่นคงนะคะ

หนูเคเอ็ฒ

หนูเคเอ็ม
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังให้กิจกรรม KM ของวลัยลักษณ์ ขอให้เดินอย่างช้า ๆ แต่ว่ามั่นคงนะคะ

หนูเคเอ็ม

นักศึกษา
IP: xxx.28.179.12
เขียนเมื่อ 
ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาการอื่นๆอีกมากมาย โดยการเริ่มต้นที่ การให้โอกาสคนเพื่อแสดงความสามารถครับผม  เป็นกำลังใจให้