เมื่อ 7-8 เมษายน 49 ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ UKM ที่โรงแรมลีการ์เด็น

วันแรก ฟังเรื่องราวต่างๆจากผู้นำเสนอหลากหลายมหาวิทยาลัย

ดิฉันประมวลเอาเองว่า น่าจะเกือบทุก cop 

เกิดจากการเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อน

จากนั้นก็เกิดจากมีปัญหาหัวใจเดียวกัน

ช่วงเวลานี้ดิฉันมีโครงการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรศูนย์ อยู่ในมือ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ (กาแฟและขนม เอกสารนิดหน่อย)จากท่านเจ้าสำนักแล้ว

วัตถุประสงค์ก็คือ กระตุ้นให้คนศูนย์ ฯ ลุกขึ้นมาเขียนงานวิชาการกัน (จริงๆแล้วมีการทำวิจัยแต่ไม่ได้เขียนเป็นเอกสาร) เปิดเวทีให้แสดงผลงาน มีค่าน้ำร้อนน้ำชาในการเขียนสรุปนิดหน่อยพอให้รู้สึกสนุก ทั้งนี้ก็เพื่อปูทางไปสู่การนำผลงานไปขอตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งหลายๆคนมีคุณสมบัติแต่ไม่ได้ดำเนินการ

เมื่อได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดิฉัน เลยคิดว่าน่าจะเอา2 เรื่องมาเจอกัน คือมีงบจัดงานแล้ว มีวัตถุดิบแล้ว น่าจะเปิดโอกาส ให้คนอื่นจากหน่วยงานอื่น ที่มีปัญหาเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย  คนร่วมงานทุกคนจะได้คึกคักเมื่อได้เจอคนมีปัญหาหัวใจเดียวกัน

ตอนประชาสัมพันธ์งาน เลยใช้คำว่า F2F งานวิจัยสถาบันที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

Ms.Q