ส่งเสริมการอ่าน "เชิงรุก"

หากทุกๆ คนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากนัก สังคมของเราคงมีแต่ความสงบสุข..

          ผมได้มีโอกาสไปเป็นเพื่อนกับแม่บ้านไปอยู่เวรประจำจุดพักรถ สำหรับผู้เดินทางระหว่างช่วงสงกรานต์  7 - 16 เมษายน ของตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณถนนสายเอเชีย  และเมื่อวันที่ 11 เมษายน ได้เห็นเจ้าหน้าที่ของ กศน.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร หอบหนังสือมากองใหญ่ เพื่อจัดไว้ให้ผู้เดินทางและ อพปร.ที่อยู่เวรประจำได้อ่าน เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี  ที่เป็นการทำงานในเชิงรุกทันกับสถานการณ์ ไม่ทำงานอยู่กับที่ตั้งเพียงอย่างเดียว และคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดี 

          ทำให้ผมเกิดความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และสอดคล้องกับที่ รศ.ดร เนาวรัตน์  พรายน้อย ได้ให้ข้อคิดกับทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ในการ ลปรร.กับ นักศึกษา ม.มหิดล ว่าควรทำ KM ในเชิงรุก...ผมเลยถือโอกาสนำภาพมาฝากครับ

  • จุดพักรถของของผู้เดินทางช่วงสงกรานต์ 7 - 16 เมษายน 2549  ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

                                    จุดพักรถ

  • ป้ายเชิญชวนเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ ของ กศน.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

                                    ป้ายเชิญชวนการอ่าน

  • หนังสือที่ทาง กศน. นำมาเพื่อให้ผู้หยุดพักรถได้อ่าน

                                    หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน

         ขอชื่นชมการทำงานของ กศน. นะครับที่ทำให้ได้เรียนรู้รวมทั้งเห็นภาพของการทำงานเชิงรุก   และนอกจากนี้ยังได้เห็นการทำงานของ อพปร. ที่เป็นชาวบ้านอาสามาทำงาน เขาเหล่านั้นทำงานอย่างเสียสละ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมาก "ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่" และหากทุกๆ คนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากนัก  สังคมของเราคงมีแต่ความสงบสุข..

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (3)

นเรศ
IP: xxx.185.131.3
เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชมครับ

ไพโรจน์
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมจากใจครับ
ไพโรจน์
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมจากใจครับ