ใน MailScanner
แก้ไข /etc/MailScanner/MailScanner.conf
จาก
Check SpamAssassin If On Spam List = yes
เป็น
Check SpamAssassin If On Spam List = no

จะทำให้ เวลาที่ MailScanner ไปเช็ค Spammer จาก RBL ต่างๆ แล้วพบว่าอยู่ใน Spam List ก็ ไม่ต้องกลับมาใช้ SpamAssassin อีก

จากที่ดูประมาณ 1 ชั่วโมง พบว่า Load Average ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด คือ เดิมอยู่ประมาณ 8 - 12 ตอนนี้ อยู่ที่ 3 - 5 เท่านั้น