โลกยุคดิจิตอล (1) Digital Governance

       อี-เมล์ จาก PAHO ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่า เราจะต้องตามทันโลกยุคดิจิตอลให้ได้    โปรดสังเกตนะครับว่าอี-เมล์ นี้มาจากหน่วยงานที่ต้องการสร้าง equity ขึ้นในโลก   และเทคโนโลยี ดิจิตอล เป็นทั้งเครื่องมือของ inequity และของ equity   มองด้านดี เทคโนโลยี ดิจิตอล จะช่วยส่งเสริม citizen participation   และส่งเสริม “ธรรมรัฐ” (Good Governance) ของหน่วยงานรัฐ / หน่วยงานสาธารณะ

Digital Governance in Municipalities Worldwide (2005)
A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World

Marc Holzer, Seang-Tae Kim
Division for Public Administration and Development Management
Department of Economic and Social Affairs, United Nations
The E-Governance Institute, National Center for Public Productivity, Rutgers, the State University of New Jersey, Campus at Newark
 Available online [PDF file 111p.] at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN022839.pdf
 
         “…….Simply stated, digital governance includes both digital government (delivery of public service) and digital democracy (citizen participation in governance). Specifically, we analyzed security, usability, and content of websites, the type of online services currently being offered, and citizen response and participation through websites established by city governments…..”
 
         “…. This research examines cities throughout the world based on their population size, the total number of individuals using the Internet and the percentage of individuals using the Internet. In the 2003 survey, data from the International Telecommunication Union (ITU), an organization affiliated with the United Nations (UN), was used to determine the 100 municipalities. Of 196 countries for which telecommunications data was reported, those with a total online population over 100,000 were identified. As a result, the most populated cities in 98 countries were selected to be surveyed ….”
 
Content:
 
Executive Summary
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Methodology
Chapter 3. Overall Results
Chapter 4. Privacy and Security
Chapter 5. Usability
Chapter 6. Content
Chapter 7. Services
Chapter 8. Citizen Participation
Chapter 9: Best Practices
Chapter 10: Longitudinal Assessment
Chapter 11: Conclusion
Bibliography
Appendices
 
 
*     *      *      *     * 
         This message from the Pan American Health Organization, PAHO/WHO, is part of an effort to disseminate information Related to: Equity; Health inequality; Socioeconomic inequality in health; Socioeconomic health differentials; Gender; Violence; Poverty; Health Economics; Health Legislation; Ethnicity; Ethics;
Information Technology - Virtual libraries; Research & Science issues.  [DD/ IKM Area] 
         “Materials provided in this electronic list are provided "as is".Unless expressly stated otherwise, the findings and interpretations included in the Materials are those of the authors and not necessarily of The Pan American Health Organization PAHO/WHO or its country members”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PAHO/WHO Website: http://www.paho.org/
EQUITY List - Archives - Join/remove: http://listserv.paho.org/Archives/equidad.html

วิจารณ์ พานิช
๑๒ เมย. ๔๙


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)