มีผู้ใช้จำนวนมากที่ชอบตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลภาษาไทยรวมไปถึงการมีช่องว่างภายในชื่อแฟ้มด้วย เนื่องจากสื่อความหมายได้ดี แต่ผมกลับหลีกเลี่ยงวิธีที่ว่ามา เนื่องจาก

  • หากเกิดปัญหาแฟ้มข้อมูลนั้นเสียหายแล้ว มีโอกาสกู้คืนกลับมาได้ยาก เพราะเครื่องมือกู้แฟ้มข้อมูลส่วนใหญ่ไม่รองรับภาษาไทย
  • การส่งต่อแฟ้มข้อมูลนี้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เช่นการ attach ด้วยอีเมล์ หรือการ post บนเวบบอร์ดหรือบล็อก บางครั้งอาจถูกกัก ตกหล่นหรือตีกลับ เนื่องจากไม่ได้ถูกยอมรับเป็นสากล

เลี่ยงการใช้ภาษาไทยและช่องว่างในชื่อแฟ้มข้อมูลได้เป็นดีที่สุดครับ

--วิภัทร