เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (7)

แผนการพัฒนาคุณอำนวย คุณบันทึก
• ไม่ควรเข้าไปในรูปแบบโครงการฯ เพราะชาวบ้านมีท่าทีและมุมมองต่อโครงการฯ เดิมอยู่ แต่ควรเอากลไก เอาคนในพื้นที่เป็นตัวตั้งจะดีที่สุด
• พยายามเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานกลไกในพื้นที่ซึ่งไม่ได้สังกัดราชการ ให้มองอนาคตเป็นผู้ฝึกอบรมเสริมศักยภาพ โดยการสร้างความสามารถของตัวเอง และทำการสร้างคนพัฒนาทั้งคุณอำนวย คุณบันทึก คนทำงานทางสังคม พัฒนากลไกในพื้นที่เพื่อทำงานต่อเนื่อง โดย สคส.สามารถเป็นคนสนับสนุนให้เขาเอาการจัดการความรู้ไปใช้ในงานของตนเอง
• เวลาจะไปพัฒนาคุณอำนวย เราไปมุ่งที่คุณอำนวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูบริบทการทำงานของเขาในพื้นที่ด้วย คณะทำงานกลางที่จะพัฒนาคุณอำนวยต้องมองลงไปในพื้นที่หา the star และทำการเชื่อมโยงคนอื่น มีการจัดบรรยากาศ ให้รางวัล เสริมแรงคุณอำนวยให้เขาเดินต่อไป
• จัดทำ CoP คุณอำนวย
• ยกระดับความรู้ เครื่องมือ วิธีการ (ฝึกอบรม ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับคุณอำนวยภาคประชาสังคมในการประชุมต่างๆ และนัดพบกันเป็นระยะๆ)

อ้างอิง  ทรงพล เจตนาวณิชย์  เสนอในการประชุมภาคีจัดการความรู้ท้องถิ่น   ๑๗ มค. ๔๙

เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (1)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (2)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (3)

เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (4)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (5)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (6)

วิจารณ์ พานิช
๓ เมย. ๔๙

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)