เรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจอย่าละเลยนะคะ ไม่งั้นคุณจะปวดหัวแน่ๆ

อ่านนะคะ เพื่อนำไปใช้ในครอบครัวของคุณ

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจรู้สึกเหนื่อย และเกิดปัญหาเมื่อบอกให้ลูกช่วยทำงานบ้านในแต่ละครั้ง
ซึ่งลูกก็มักผัดผ่อน นิ่งเฉย หลบเลี่ยงไม่ค่อยยอมทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือทำอย่างเชื่องช้า โอ้เอ้ และบางครั้งเลิกทำทั้งที่งานนั้นยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี

สิ่งเหล่านี้พ่อแม่สามารถแก้ไขได้ โดยการฝึกหรือพัฒนาความรับผิดชอบให้กับลูก
ซึ่งพ่อแม่ควรที่จะสอนให้ลูกรู้สึกคุ้นเคยกับการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตั้งแต่ลูกยังเล็ก
โดยอาจเริ่มจากงานง่ายๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มความรับผิดชอบให้กับลูกมากขึ้นตาม
เพื่อให้ลูกคุ้นเคยและรู้สึกมีส่วนร่วมในครอบครัว

นอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือ เมื่อลูกสามารถทำตามหน้าที่ หรืองานในความรับผิดชอบของเขาได้สำเร็จ พ่อแม่ควรที่จะให้คำชมเชย แม้แรกๆ ลูกอาจจะทำได้ไม่ดีหรือไม่เรียบร้อยนัก ก็ไม่เป็นไรอย่ามัวแต่ตำหนิหรือดุว่า และควรให้ลูกได้มีส่วนในการเลือกงานที่เขาจะรับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วม ไม่ได้ถูกบังคับฝืนใจจากพ่อแม่ และได้เลือกงานที่ตนสนใจหรือถนัด

การฝึกให้ลูกได้ช่วยเหลืองานบ้านเป็นบทเรียนที่สำคัญอีกบทหนึ่งของลูก
เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัว
และที่สำคัญเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีวินัยในตนเอง
อันจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของตัวลูกเอง

ซึ่งปัญหานี้ ในครอบครัวดิฉันไม่ค่อยได้ใส่ใจเลย จนทำให้สายเกินไปที่จะมาปลูกฝัง เพราะโตๆกันหมดแล้ว แต่ปัญหานี้ไม่เกิดกับดิฉันนะ ดิฉันเรียบร้อยน่ารัก งานบ้านงานเรือนเป็นระเบียบ ทุกระเบียบนิ้ว (พูดแล้วก็หาว่าคุย)อิอิ มันเกิดขึ้นกับน้องของดิฉันเอง ดิฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเด็กยุคใหม่เลย จึงนำมาเขียนเล่าสู่กันฝัง

ถ้าท่านใดมีแง่คิดที่จะเสนอแนะ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณคะ