การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2552


อ้างอิงจาก http://www.human.msu.ac.th/noom/index.php?name=news&file=readnews&id=15

จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2552 รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 13 มกราคม 2552 ว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2552 ล่าช้ากว่าที่รัฐบาลกำหนด โดยเบิกจ่ายได้เพียง 133 ล้านบาทเศษ หรือเพียงร้อยละ 15.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นงบดำเนินการจำนวน 122 ล้านบาทเศษและ งบลงทุนเพียง 11 ล้านบาทเศษ ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดถึง 63 ล้านบาท 

                แต่อย่างไรก็ตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 8 มกราคม 2552 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ร้อยละ 22.50 โดยสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 24.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้เกิดจากการทำงานที่เข้มแข็งของพวกเราทุกคน และขอขอบคุณรองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน มา ณ โอกาสนี้

 

หมายเลขบันทึก: 236373เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2009 19:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 04:39 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี