ที่วอร์ดพิเศษวอร์ดหนึ่ง  มี  Incident Fall  4 ราย ในระยะเวลา 3 เดือน จากการทำ KM  วิเคราะห์ได้สาเหตุ  และ แนวทางแก้ไข  คือ

      -  ทั้ง 4 ราย อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

      -  ส่วนใหญ่เกิดเหตุการณ์ในช่วงหัวรุ่ง  ญาติกำลังหลับสนิท

      -  ผู้ป่วยเกรงใจญาติ  จึงปีนลงเตียงโดยไม่ปลุกญาติ

      -  ไม้กั้นเตียงของเตียงไฟฟ้า กั้นเฉพาะส่วนกลางของเตียง  ผู้ป่วยสามารถปีนลงด้านศีรษะ  หรือปลายเตียงได้

      -  มี 1 ราย  หกล้ม เนื่องจากผ้าถุงหลุด

แนวทางแก้ไข

      -  ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต้องประเมิน Morse Fall Scale  ทุกราย

      -  การ  Assess  ผู้ป่วย  ควรเจาะลึกในเรื่องการขับถ่าย และการนอนหลับด้วย  เพื่อนำมา      วางแผนการดูแลให้เข้ากับ  Life Style  ผู้ป่วย

      -  ปรับระดับเตียงไฟฟ้าให้ต่ำสุด

      -  ให้พยาบาลมีการส่งเวรต่อกันทุกเวร

      -  ให้มีป้ายหน้าห้องพิเศษ  เพื่อสื่อสารให้ทุกคนทราบ  เป็นการกระตุ้นให้มีการเฝ้าระวัง

      -  มีการปรับผ้าถุงจากเดิม เป็นผ้าถุงแบบยางรูดที่เอว

      -  ให้นำเชือกที่ยืดได้ หรือมีการเย็บผ้า เพื่อผูกรัดระหว่างหัวเตียงกับขอบไม้กั้นเตียง และปลายเตียงกับขอบไม้กั้นเตียง

      -  นำนวัตกรรมของวอร์ด Neuro ซึ่งมีคุณเกษิณี เป็นหัวหน้าวอร์ด มาใช้ คือให้คาดสายระฆังไว้ด้านปลายเท้าผู้ป่วย  เมื่อผู้ป่วยลุกจะปีนลงจากเตียง    ตัวผู้ป่วยถูก     สายระฆัง ทำให้มีเสียงดัง  ญาติผู้ป่วยจะได้ตื่น

      -  ช่วงเวรดึก ญาติหลับ เจ้าหน้าที่จะพาผู้ป่วยไปปัสสาวะ ตาม Life Style ที่ Assess ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ปัสสาวะก่อนโดยไม่ต้องรอปวด  เป็นการป้องกันทางหนึ่ง

      -  มีการติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทุกรายว่า ได้รับการดูแลตามข้อตกลงข้างต้นหรือไม่ ( ได้ผลประการใดค่อยนำเสนอผลให้ทราบ )

สรุป  ควรมีการประเมิน การนำวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่บ้าน นวัตกรรมจากที่อื่นมาใช้ น่าจะช่วยป้องกันการผลัดตก หกล้ม ในผู้ป่วยได้