พึ่งจะสมัครใหม่ บล็อกก็สร้างใหม่ยังไม่มีรูปแบบอะไรเลย จึงใคร่ขอเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกอีกซักระยะก่อน เพื่อที่จะได้ฝึกพัฒนาในการเขียน ขอบคุณครับ