นัก KM ควรลองเข้าไปดูเว็บไซต์นี้ http://www.semsikkha.org/index.php   มีเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะ KM ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน และด้านทักษะภายในตน หลายเรื่อง

วิจารณ์ พานิช
๑๐ เมย. ๔๙