บทความภาษาอังกฤษ

Meawtechno
บทความภาษาอังกฤษ

Development and Evaluation of a Web-Based E-Learning System

L. Schmidt

Abstract

        In this contribution the development of a web-based e-learning system is described and a method for evaluation is introduced, whereby the e-learning portal INTEGRAL II will be used as an exemplification. The proposed approach is based on system monitoring of user interaction by data capture in a server-log-file, and it additionally integrates external data. As such it is a user-based approach, which typically applies to prototyping or early stages of the product life-cycle. Due to its non-reactive character, the hypothesized biasing effects are supposed to be minimal. Especially server log-files are means of gathering objective, quantitative data which can not be derived by other means. Additionally the procedure is not very complex, that is, it is easy to conduct and does not take too much time to collect data. Log-files are records that are generated by the system automatically and incorporate information about access to and quitting the system, location of the user, time spent with the system and actions within the system. As illustrated in this contribution, these data can be analyzed and interpreted in seven steps. The analysis reveals specific results for the INTEGRAL II system as well as more abstract suggestions for usability testing in general. Log-file analyses in combination with other measures are powerful means of evaluating a web-based system. What information is provided by log-files? What technical framework must be considered for the interpretation? How can these implicit data be used to evaluate web-based systems? These questions are considered in detail in this contribution.

การพัฒนาและการประเมินด้วยระบบการเรียนรู้บนเว็บไซต์  (Web-based E-Learning System)

L.Schmidt

สรุป               

              การได้รับการสนับสนุน (ให้ความช่วยเหลือ) ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้บนเว็บไซต์ (Web-based E-Learning System) เป็นการอธิบายวิธีการประเมิน การเกริ่นนำ การเรียนรู้ portal INTEGRAL II เป็นอย่างไร  จะเป็นการใช้ยกตัวอย่างอธิบาย   วัตถุประสงค์ของวิธีการเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบรายงานติดตามผลของผู้ใช้   ปฏิกิริยาต่อการจับข้อมูลใน server-log-file และทำให้ข้อมูลภายนอกมารวมกัน  เช่น ผู้ใช้ - วิธีการพื้นฐาน ที่ซึ่งประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างต่อ การทำ  โปรโตไทป์ (การสร้างแบบจำลองเพื่อการตรวจสอบ)  หรือ กลยุทธ์ก่อนการผลิต  ชีวิต- วงจร (life-cycle) เนื่องจากลักษณะ  non-reactive  ของมัน hypothesized biasing ส่งผลในการสนับสนุนน้อยที่สุด  โดยเฉพาะ server log-files ที่เป็นเครื่องมือของวัตถุประสงค์ในการรวมกัน, ข้อมูลเชิงปริมาณ  ซึ่งไม่สามารถส่งโดยเครื่องมืออื่นได้  การเพิ่มกระบวนการไม่ซับซ้อน  และไม่ยุ่งยากมากนัก  นั่นคือ มันง่ายต่อการกระทำและไม่ต้องใช้เวลานานมากเกินไปในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  Log-files คือ  การรายงานที่ก่อให้เกิดด้วยระบบอัตโนมัติและการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางเข้าถึง  และการยกเลิกระบบ , ตำแหน่งของผู้ใช้ , การใช้เวลาไปกับระบบ  และการกระทำภายในระบบ  อย่างที่ได้อธิบายไว้  ข้อมูลเหล่านี้สามารถวิเคราะห์และแปล 7 ขั้นตอน  การแสดงการวิเคราะห์ผลลัพธ์เฉพาะสำหรับระบบ INTEGRAL II เช่นเดียวกับข้อแนะนำในบทสรุปทดสอบทั่ว ๆ ไป  Log-file วิเคราะห์ร่วมกับการวัดอื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินค่าด้วยระบบ web-based   ข้อมูลอะไรที่ต้องเตรียมไว้โดยการ log-files? โครงร่างเทคนิคอะไรที่ต้องพิจารณา?  สามารถส่อให้เห็นข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไร  ที่ต้องใช้ประเมินด้วยระบบ web-based?  คำถามเหล่านี้เป็นการพิจารณาในรายละเอียดในการสนับสนุนการใช้ระบบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ

คำสำคัญ (Tags)#บทความภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 234385, เขียน: 09 Jan 2009 @ 21:06 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 18:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

:) ...