ขอเปิดตัวบล๊อกใหม่ “คำคม ชื่นชมชีวิต” ด้วย คำว่าผู้ชายพายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ  ความหมายที่แท้จริงคืออะไร

 

หลายท่านอาจจะทราบความหมาย ผู้ชายพายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ กันบ้างแล้ว  สำหรับท่านที่อาจจะยังเข้าใจไม่ชัดเจน หรือไม่ทราบ ขออนุญาต Confirm ความหมายที่แท้จริงในวันนี้ว่า ไม่ได้หมายถึงความเจ้าชู้ของผู้ชายแต่อย่างใด

 

http://www.zubzip.com/article/view.aspx?nid=1621

จริง ๆ แล้วเป็นปริศนาธรรม ที่ต้นกำเนิดความหมายแท้จริงคือผู้ชายที่มุ่งการ

ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพาน... การพายเรือก็เพื่อไปสู่นิพพาน ส่วนผู้หญิงยิง

เรือ ก็ให้ความหมายว่าผู้หญิงเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ชายบรรลุนิพพานนั่นเอง

ปัจจุบันความหมายได้เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นเข้าใจในความหมายว่าผู้ชาย

เจ้าชู้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าความหมายที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก หาก

ความหมายใหม่เป็นที่ยอมรับมากกว่าก็เป็นเรื่องของค่านิยมตามยุคสมัย ในที่นี้

เพียง แค่แนะนำให้ทราบถึงความหมายดั้งเดิมที่แท้จริงเป็นความรู้