Naresuan Quality Award 2008


จากที่ QAU ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะวิชา หน่วยงานแ ละบุคลากรที่มีผลงานด้าน QA ดีเด่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนและประเมินผลจากการดำเนินงานด้าน QA ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานมาในแต่ละปี

         จากที่ QAU ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะวิชา หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานด้าน QA ดีเด่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน 
<รางวัลตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน> ซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนและประเมินผลจากการดำเนินงานด้าน QA ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานมาในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการพิจารณารางวัลดังกล่าวซึ่งเราใช้ชื่อว่า โล่เกียรติคุณ  “NQA 2008” (Naresuan Quality Award 2008) และได้มีการจัดพิธีรับมอบโล่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 1 / 2552 ไปเมื่อวานนี้ (7 ม.ค. 52) โดยรับมอบจากท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์มณฑล สงวนเสริมศรี) เหมือนเช่นทุกปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

        ในปีนี้นอกจากจะมีการมอบโล่เกียรติคุณแล้ว  ยังมีบุคลากรหน้าอ่อนแต่เต็มไปด้วยความสามารถจาก CITCOMS จำนวน 6 ท่าน
ที่เป็นทีมพัฒนาระบบ CHE QA Online ที่ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน QA ร่วมกับ สกอ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  เข้ารับมอบเสื้อสามารถ NUKM 2008 ด้วย ซึ่งการมอบเสื้อสามารถและรางวัล NQA  2008 (Naresuan  Quality  Award 2008) ในปีนี้ บุคคล คณะวิชา / หน่วยงานที่ได้เข้ารับมอบโล่ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาระบบ CHE QA Online จาก CITCOMS 6 ท่าน  ที่เข้ารับเสื้อสามารถ NUKM 2008 ประกอบด้วย

1. คุณมาดา  ชยทัตโต   
2. คุณปฏิญญา  สุขสบาย 
3. คุณกัญญารัตน์  ประทุมศิริ 
4. คุณศุลีรัตน์ ชยทัตโต
5. คุณชนะชัย  ณ วิเชียร
6. คุณสุเมธ  ขวัญเมือง

คณะวิชา / หน่วยงานที่ได้รับรางวัล NQA  2008 (Naresuan  Quality  Award 2008)

ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
         หน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบ CHE QA Online System ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันทั้งประเทศ

สำนักหอสมุด
         หน่วยงานสายสนับสนุน (Non – Teaching Unit) ที่มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้

คณะสหเวชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์
         ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ CHE QA Online System อย่างต่อเนื่องและมีผลงานในการจัดทำ SAR Online จากระบบดังกล่าวในระดับที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         คณะที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในสูงสุด

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการรับมอบโล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพ 2005 <Click>

         เนื่องจากบันทึกนี้ดิฉันรีบพิมแบบรถไฟด่วนซึ่งต้องขอขอบคุณพี่บอย  สหเวชฯ ที่ได้ลงบันทึกการเข้ารับรางวัลของคณะสหเวชฯ อย่างรวดเร็ว <Click> ซึ่งเป็นการเตือนเป็นนัยๆ ให้ดิฉันจะต้องรีบมาลงบันทึกนี้อย่างเร่งด่วนแบบไม่มีภาพประกอบ  ซึ่งดิฉันขออนุญาตนำภาพประกอบมาลงหลังจากที่กลับมาจาก UKM 14 นะคะ และตอนนี้ขอตัวรีบเตรียมประชุมเตรียมการในโค้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์วิบูลย์จะกรุณามาติวเข้มให้กับสมาชิกชาว มน. ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันและขอไปเตรียมตัวออกเดินทางก่อนนะคะ

แล้วพบกันอีกครั้งค่ะ

หมายเลขบันทึก: 234066เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2009 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
 • ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
 • รออ่านเรื่องจาก มมส
 • ขอแสดงความยินดีกับคณะและผู้ได้รัรางวัลด้วยครับ
 • 1. คุณมาดา  ชยทัตโต   
  2. คุณปฏิญญา  สุขสบาย 
  3. คุณกัญญารัตน์  ประทุมศิริ 
  4. คุณศุลีรัตน์ ชยทัตโต
  5. คุณชนะชัย  ณ วิเชียร
  6. คุณสุเมธ  ขวัญเมือง
 • ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ  แสดงความยินดี กับ ทุกท่านด้วยนะคะ
 • ครูอ้อย คิดถึง น้องตูนค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ หน่วยงาน และทุก ๆ คนที่ได้รับโล่รางวัลครั้งนี้ โดยเฉพาะสำนักหอสมุด อิอิอิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท