ฟิสิกส์คืออะไร

ฟิสิกส์ คือ การกระทำกับสิ่งต่างๆ รอบๆตัวเราและก่อให้เกิดพลังงาน กับสิ่งเหล่านั้น ทำไมสิ่งต่างๆถึงร้อนขึ้น แสงคืออะไร สิ่งต่างๆเคลื่อนที่และเกิดเสียงได้อย่างไร เป็นต้น ชาวกรีกโบราณคือผู้ริเริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์ และแนวคิดบางอย่างทางฟิสิกส์ แม้แต่คำว่า "ฟิสิกส์" ก็มาจาก ภาษากรีกโบราณ แม้ว่ากฎพื้นฐานและกฎสำคัญๆทางฟิสิกส์มีมานานหลายร้อยปีแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่ากฎ เหล่านี้จะไม่ทันสมัยการค้นพบสิ่งใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากกฎเหล่า และมนุษย์จำเป็นต้องศึกษากฎ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่ออธิบายการทำงานของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่รถจักรยานจนถึงอวกาศได้ถูกต้อง ฟิสิกส์แบ่งออกเป็นเรื่องสำคัญๆ ได้แก่ แสง ความร้อน เสียง เครื่องกล ไฟฟ้า และแม่เหล็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟิสิกส์น่าเรียนรู้ความเห็น (0)