วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

วิทยาศารตร์มีอยู่รอบๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษยืสร้างขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไปไหนไปกันมาดูที่นี้ความเห็น (0)