พูดเรื่องความสำคัญของผิวหนังแล้ว เราอาจจะสงสัยว่า ทำไมมาพูดกันเรื่องนี้ไม่เห็นจะมีอะไรที่สลักสำคัญเลย บางคนอาจจะนึกถึงเรื่องความสวยงาม ทำให้นึกถึงครีมทาหน้าตอนเช้าๆ เช่นทาครีมกันแดด ครีมบำรุง ยารักษาสิว และก่อนที่จะนอนก็พอกนั่นพอกนี่เข้าไป พอเช้าก็็ล้างออก ก็ไม่เห็นมีอะไร

ผิวหนังมีความสำคัญต่อร่างกายและต่อจิตใจของผู้คน

ลองนึกภาพเหตุการณ์รถแก้สพลิกคว่ำที่ถนนเพชรบุรี มีผู้คนที่โดนไฟไหม้ลวกตัวกันหลายคน มากบ้างน้อยบ้าง บางคนถึงขั้นเสียชีวิตก็มี คนที่รอดชีวิตบางคนก็มีแผลเป็นตามที่ต่างๆ การวัดความรุนแรงของผิวหนังที่โดนไฟไหม้ในปัจจุบัน มีการประเมินสองอย่าง คือการดูที่ความลึกของผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ (จะพูดถึงชั้นต่างๆ ของผิวหนังในตอนต่อๆ ไป) และการนับพื้นที่ผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับพื้นที่ทั้งหมดของร่างกาย ถ้าไฟไหม้ผิวหนังถึงระดับลึกก็จะมีความรุนแรงมากกว่าผิวหนังระดับตื้น และถ้าพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างก็จะมีความรุนแรงมากกว่าพื้นที่เป็นบริเวณไม่มาก

ที่นี้คงสงสัยว่าทำไมเวลาที่ผิวหนังถูกทำลายในระดับลึก และเป็นบริเวณกว้างทำให้คนเสียชีวิต ทั้งนี้เพราะผิวหนังมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องคุ้มครองร่างกาย จะปกป้องอย่างไรนั้นจะกล่าวต่อไปในตอนหน้า