โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โรงรียนรางวัลพระราชทานปี 2552