KM กับการสร้างเสริมสุขภาพ

KM กับการสร้างเสริมสุขภาพ


          วันนี้ (9 ส.ค.48) ผมไปร่วมประชุมใน Session ชื่อ KM as a Health Promotion Model ของการประชุม 6th Global Conference on Health Promotion ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ   ผู้นำเสนอบทความชื่อ Dr. Molwazi Mbangnga, Executive Manager, Informatics and Knowledge Management Directorate, S.A. Medical Research Council, Cape Town, South Africa

 

                                     

                                        Dr. Molwazi Mbangnga 

                                  

                       Dr. Molwazi Mbangnga & Prof.Vicharn Panich


          การนำเสนอเกือบจะเรียกได้ว่าเป็น KM 101   การซักถามและอภิปรายก็เน้นไปทาง Supply – side KM ทั้งหมด   ซึ่งไม่ตรงกับความเชื่อและวิธีดำเนินการของ สคส. ที่เราเน้น Demand – Side   คือเน้น KM ของผู้ปฏิบัติ   ผมสรุปกับตัวเองว่าวงการสาธารณสุขทั่วโลกยังหลงทาง KM กันอยู่


          ผมได้เล่าให้ที่ประชุมฟังสั้น ๆ ว่ามีตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ KM ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยจำนวนไม่น้อย   แต่เป็นความสำเร็จเล็ก ๆ เฉพาะบางกลุ่ม   ผมได้ยกตัวอย่างโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญกับกรณีโรงพยาบาลหลายแห่งจัดให้ผู้ป่วยเบาหวานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตัวซึ่งกันและกัน   โดยเฉพาะการให้ผู้ป่วยที่มีผลการรักษาดี   ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี   เล่าวิธีปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่ดีฟังและซักถาม


          จบการประชุมมีคนจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์  ฮอปกิ้นส์มาทำความรู้จัก   บอกว่าเขาสนใจประสบการณ์ KM ของเรา   เขามาจาก Center for Communication Programs,  School of Hygiene and Public Health   ผมได้ลองเข้าไปดูใน website www.jhuccp.org ของเขาแล้ว   เห็นมีแต่เรื่องเชิงวิจัย   ไม่ใช่ KM แบบเน้นผู้ปฏิบัติอย่างของเรา


          สรุปว่า KM ของประเทศไทยส่วนที่ สคส. ส่งเสริมอยู่นี้   มีความจำเพาะสูง   พูดง่าย ๆ ว่าไม่เหมือนใคร   คือเราอาจนำใคร ๆ ในโลกไปหลายขุม   หรือเข้าป่าไปไกลก็ได้


          แต่ผมเชื่อว่าเราไปถูกทางแล้ว   อีกไม่กี่ปีรู้กัน


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   9 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดิฉันสนับสนุนแนวทาง KM ของ สคส. และเชื่อว่ามาถูกทางแล้วเช่นกัน