ตามรอยความรู้ สู่การค้นพบนวัตกรรมใหม่

บางครั้งคุณภาพก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณเป็นจำนวนมากเสมอไป

              เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้มีโอกาสติดตามท่านรองผู้อำนวยการพรพ.ไปในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อเป็นวิทยากรงานประชุมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด

              ซึ่งเป็นการประชุมที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดขึ้น  โดยภายในงานจะมีทีมพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเข้ามาร่วมกันแลกความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพท่ามกลางความสนุกสนาน   
                  ซึ่งภาพการประชุมในวันนั้นทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทีมพัฒนาคุณภาพของแต่ละโรงพยาบาลที่มีจิตใจแนวแน่และสิ่งที่สะท้อนให้ได้รู้ว่าบางครั้งคุณภาพก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณเป็นจำนวนมากเสมอไป
                      มีตัวอย่างการพัฒนาคุณภาพที่เกิดจากความคิดของกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่สามารถประยุกต์อุปกรณ์ในสำนักงานมาเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการให้บริการผู้ป่วยได้    ซึ่งเรื่องที่จะหยิบเอามาเล่าสูกันฟังในวันนี้เป็นนวัตกรรมดี ๆ ที่เก็บมาจากโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานHA แล้ว    โดยทางโรงพยาบาลได้ประสบปัญหากับการจัดเก็บสาย  SUCTION  CHATHETER  หรือสายที่ใช้ดูดเสมหะในคอผู้ป่วย แต่เดิมโรงพยาบาลได้นำไปจัดเก็บไว้ในลิ้นชักรถเข็นอุปกรณ์  แต่ก็ประสบกับปัญหาสายพันกันทำให้เกิดความล่าช้าและหักงอได้    ดังนั้นทีมพยาบาลจึงได้พยายามคิดค้นหาวิธีการจัดเก็บใหม่โดยได้นำเอา ลวดเสียบกระดาษ มาทำขดและใช้แขวนสายSUCTION  CHATHETER  หรือสายที่ใช้ดูดเสมหะซึ่งก็นับว่าเป็นการหาทางออกด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพจริง เพราะไม่เพียงแต่ทำให้หยิบจับใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วยังทำให้ไม่เกิดความเสียหายด้วย  
 
                บางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามคุณค่าไป 
               ก็อาจเป็นสิ่งที่มีค่ามาก.....กับงานของเรา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน watchdog haความเห็น (0)