ค่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ กศน.ปะทิว

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ค่ายทักษะชีวิต กศน.ปะทิว

ในวันที่ 28-29  กรกฎาคม  2548 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว จัดโครงการค่ายรณรงค์ป้ิิองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนนอกโรงเรียนในอำเภอปะทิว จำนวน 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด  มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้ปลอดจากยาเสพติด เป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ค่ายจังหวัดทหารบกชุมพร ชุดที่ 4101 เยาวชนนอกโรงเ้รียนมีความตื่นตัวที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor-pathiw

คำสำคัญ (Tags)#km#for#public#administration

หมายเลขบันทึก: 2315, เขียน: 10 Aug 2005 @ 13:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)